Çağdaş Haber Florasında Bir Katılım Gerçeği Olarak Çevrimiçi Videolar

Sedat Özel

Abstract


Katılımcı internet olarak adlandırılan WEB 2.0 medya akışlarında güçlü değişimlerin de önünü açmıştır.
WEB 2.0, internet üzerinde yer alan içeriklerin tüketicisi konumunda olan insanların aynı zamanda birer üretici
haline dönüşmesine olanak sağlamıştır. Bu dönüşüm bireysel katılımdan kitlesel katılıma, ticari amaçlardan,
aktivist hareketlere birbirinden farklı birçok alanda internetin de aktif olarak kullanılmasını desteklemiştir.
Ancak katılımın özellikle medya tüketimi bağlamında yarattığı değişim dramatik ve oldukça kuvvetlidir. Artık
kitle iletişiminin pasif tüketicisi konumundaki izler kitle, üretim aşamalarında aktif rol alabilme imkânına
kavuşmuştur. Bu rol yeni medya ortamının hızlı bir şekilde yükselmesinin de önünü açarken, gelişen teknolojiler
sayesinde eskiden karmaşık ve pahalı bir üretim alanı olarak bilinen video içeriğinin kullanıcı tarafından
üretilebilmesi ve bu üretimin internet üzerinden dağıtılması televizyonun hâkimiyetine açık bir meydan okuma
olarak görülmüştür. Çevrim içi videonun çok kısa bir zaman içinde internette yükselişi özellikle de görselliğin
içerik ile özdeşleştiği haber akışlarında ayrı bir önem taşımaktadır. Katılımın sınırlarında sıradan insanların tanık
oldukları olaylara dair video kayıtları tutmaları ve bunları internet üzerinden paylaşmaları, toplumsal olaylar,
doğal afetler, savaşlar ve benzeri birçok haber olayında, ağ akışlarına bağlanabilen mobil telefon kameralarının
ürettiği görüntülerin yarattığı etki, yeni bir haber akışının oluştuğuna dair kuvvetli kanıtlar sunmaktadır. Bugün
çevrim içi video sadece eğlence değil ama daha da önemlisi sunulan ve alternatif gerçekliğin birbiriyle mücadele
içinde olduğu bir alan olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Katılım, Çevrim içi Video, Televizyon, Haber

Full Text:

PDF

References


Aitamurto, T. (2011). The Impact Of Crowdfunding On Journalism. Journalism Practice, 5(4), 429-445.

doi: 10.1080/17512786.2010.551018

Andén-Papadopoulos, K. (2014). Citizen Camera-Witnessing:Embodied Political Dissent In The Age Of

‘Mediated Mass Self-Communication’. New Media & Society, 16(5), 753-769. doi: 10.1177/1461444813489863

Aran, O., Biel, J.I., Gatica-Perez, D. (2014). Broadcasting Oneself: Visual Discovery of Vlogging Styles, IEEE

Transactions On Multimedia, Vol. 16(1), 201-215. doi: 10.1109/TMM.2013.2284893

Beer, D. (2009). Power Through The Algorithm? Participatory Web Cultures And The Technological

Unconscious. New Media &Society, 11(6), 985-1002. doi: 10.1177/1461444809336551

Biel, J., Gatica-Perez, D. (2013). The YouTube Lens: Crowdsourced Personality Impressions and

Audiovisual Analysis of Vlogs, Multimedia. IEEE Transactions On Multimedia, 15(1), 41-55. doi:

1109/TMM.2012.2225032

Bock, M. A. (2011). Citizen Video Journalists And Authority In Narrative: Reviving The Role Of The

Witness. Journalism, 13(5), 639–653. doi:10.1177/1464884911421703

Castells, M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt-1 Ağ Toplumunun Yükselişi. E.

Kılıç (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Özel / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 66-87

Davis, J. G. (2011). From Crowdsourcing to Crowdservicing. IEEE Internet Computing, 15(3), 92-94. doi:

1109/MIC.2011.61

Domingo, D., Quandt, T., Heinonen, A., Paulussen, S., Singer, J. B., Vujnovic, M. (2008). Participatory

Journalism Practices In The Media And Beyond, Journalism Practice, 2(3), 326-342. doi:

1080/17512780802281065

Ertimur, B., Gilly, M. C. (2012). So Whaddya Think? Consumers Create Ads and Other Consumers

Critique Them. Journal of Interactive Marketing, 26 (3), 115-130. doi: 10.1016/j.intmar.2011.10.002

Fish, A. (2013). Participatory Television: Convergence, Crowdsourcing, and Neoliberalism.

Communication, Culture&Critique, 6, 372-395. doi:10.1111/cccr.12016

Gannes, L. (2009). YouTube Changes Everything:The Online Video Revolution. Darcy Gerbarg (Ed.),

Television Goes Digital: The Economics Of Information Communication And Entertainment içinde. New York:

Springer.

Gibs, J. (2009). The New Screen For Video. Darcy Gerbarg (Ed.), Television Goes Digital: The Economics

Of Information Communication And Entertainment içinde. New York: Springer.

Hamilton, F. J. (2014). Historical Forms Of User Production. Media, Culture&Society, Vol. 36 (4), 491-507.

doi:10.1177/0163443714523812

Howe, J. (2008). Crowdsourcing, Kalabalıkların Gücü, Bir İşin Geleceğine Nasıl Şekil Verilir?, G.Aksoy

(Çev.). İstanbul: Koçsistem Yayınları.

Lee, F. L. F. (2012). News From Youtube: Professional Incorporation In Hong Kong Newspaper Coverage

Of Online Videos. Asian Journal of Communication, 22 (1), 1-18. doi:10.1080/01292986.2011.622778

Lewis, S.C. (2012). From Journalism to Information:The Transformation of the Knight Foundation and

News Innovation. Mass Communication and Society, 15, 309-334. doi: 10.1080/15205436.2011.611607

Muthukumaraswamy, K. (2010). When The Medıa Meet Crowds Of Wısdom. Journalism Practice, 4(1),

-65, doi: 10.1080/17512780903068874

Niederer, S., Van Dijck, J. (2010). Wisdom Of The Crowd Or Technicity Of Content? Wikipedia As A

Sociotechnical System. New Media &Society, 12(8), 1368-1387. doi:10.1177/1461444810365297

O'Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of

Software. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html (çevrim içi

erişim 5 Eylül 2014).

Özdemir, S., Karalar, H. (2012). Günümüz Teknolojileri Ne kadar "Akıllı". Türkiye Bilişim Derneği Bilişim

Dergisi, Sayı 146, 100-108. http://www.bilisimdergisi.org/index.php?sayi=146 (çevrim içi erişim 5 Eylül 2014).

Peer, L., Ksiazek, T. B. (2011). Youtube And The Challenge To Journalism. Journalism Studies, 12(1), 45-

doi: 10.1080/1461670X.2010.511951

Sánchez, M., Palomo, M. B. (2014). Knowledge and Assessment of Crowdfunding in Communication. The

View of Journalists and Future Journalists. Comunicar, 43, 101-110. doi: 10.3916/C43-2014-10

Sezer Akçapınar, E. (2012). Anlamsal Web’in Ontolojilerle Hayata Geçmesi, Arama/Sorgulamada Köklü

Değişiklikler Yaratacak. Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, Sayı 146, 112-115.

http://www.bilisimdergisi.org/index.php?sayi=146 (çevrim içi erişim 5 Eylül 2014).

Steensen, S. (2011). Online Journalism And The Promises Of New Technology. Journalism Studies, 12(3),

-327. doi: 10.1080/1461670X.2010.501151


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.