YENİ MEDYANIN KİŞİSEL MARKALAMA YÖNÜNDEN KULLANIMI: CEO MARKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hatun Boztepe Taşkıran

Abstract


Marka kavramı son yıllarda sadece ürün ve hizmetlerin markalanması yoluyla rakiplerden farklılaşmasına yönelik strateji ve çabalar olarak değerlendirilemeyecek kadar geniş bir kapsama ulaşmıştır. Ürün ve hizmet markalarının yanı sıra şehir, ülke, kurum ve kişisel markalardan bahsetmenin de mümkün hale geldiği günümüz koşullarında, yeni iletişim teknolojilerinin marka iletişimi yönetiminde kullanımı ön plana çıkmış ve yeni medyanın marka yönetiminde kullanılmasıyla birlikte, kişisel markalamaya yönelik çabalar da yoğunluk kazanmıştır. Yeni medya aracılığıyla, günümüzde her birey kendisini diğer bireylerden farklılaştırma amacına yönelik olarak kişisel markalama çabalarına başvurabilmektedir. Böylelikle de kişisel markalar aracılığıyla hedef kitleler nezdinde rakiplerden ayrıcalıklı bir yere konumlanma gündeme gelmektedir. Yeni medyanın kişisel markalama yönünden kullanımının ele alındığı çalışmada, birer kişisel marka olarak marka iletişim çabaları hem bireysel hem de kurumsal iletişim boyutuyla ele alınabilecek CEO markaları üzerine bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye’nin en büyük 500 özel sektör kuruluşu listesi’nde yer alan ilk 100 kuruluşun CEO markalamasına yönelik yeni medyayı kullanım durumlarını tespit etmek üzere bir analiz yapılmıştır. İnceleme ile elde edilen bulgulardan yola çıkarak, kişisel markalamada yeni medyanın sunduğu kapasitenin hem kişisel hem de kurumsal iletişim boyutu açısından tam olarak kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel marka, CEO markası, yeni medya


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.