DUVARDAKİ ŞEN DİRENİŞ: GRAFFİTİ BAŞKA BİR DÜNYA TAHAYYÜLÜ SUNABİLİR Mİ?

Övünç Meriç

Abstract


Küreselleşme çağında enformasyon zaman ve mekân hızını aşmıştır. Küreselleşme sürecindeki yaygın medya söylemi savaşları, özgürlük mücadelelerini, ekonomik çelişkileri, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri vb. görmezlikten gelmektedir. Buna karşın sokağın sesi olan grafiti başka bir mecra olarak yeni olanaklar yaratabilir. Graffitinin çıkış noktası olan duvarlar aynı zamanda direnişin de temsili ve çıkış noktasıdır. Kamusal alan olan duvarlar illegal olarak sembolik, politik ve sanatsal şekilde yeniden düzenlenir. Bu bakış açısından yola çıkan çalışma, grafik sanatçısı Banksy’nin eserlerini ele almıştır.

Çalışmanın amacı graffitinin egemen yeni dünya düzenine karşı ‘başka bir anlam yaratma’ ve ‘başka dünya tahayyüllerine’ olanak sağlayıp sağlamadığını incelemektir. Bu bağlamda graffiti nasıl bir iletişim aracıdır? Küreselleşmiş dünyamızda televizyon, gazete, internet gibi kitle iletişim araçları ile yoğun bir şekilde sisteme uyum çağrısı yapılıyor. Kamusal alan olan sokaklarda yer alan duvarlar, graffiti aracılığıyla sisteme karşı kullanılabilir mi? Graffiti başka ifade alanlarının yaşamasına olanak yaratan yeni bir mecra olabilir mi? sorularına bu makalede cevap aranacaktır. Graffitinin yeni söylemlerin üretildiği bir direniş zemini olup olmadığı makale üzerinden sorgulanacaktır.

Anahtar Sözcükler: Graffiti, Aktivizm, Banksy


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.