Halkla İlişkilerde Stratej Sorun Yönetiminin İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme

Aybike Pelenk Özel, Nuray Yılmaz Sert

Abstract


Sorun yönetimi, kurumları etkileyen kamu politikaları oluşturulmasına bir katılım sağlanması amacıyla
halkla ilişkiler becerilerini ve tüm stratejik ve politik planlama fonksiyonlarını harekete geçirme, koordine etme
ve yönetme kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Kurumlar hem içerde hem de dışarıda kendilerini etkileyebilecek
sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel sorunlara yönelik olarak stratejik yanıtlar üretmek zorundadırlar. Sorun
yönetimine tarihsel serüveni açısından bakıldığında, kurumları sorunları yönetmek zorunda bırakan temel
dinamiklerin toplumsal çatışmalar, örgütlenme ve risk yönetimi olduğu görülmektedir. Günümüzde hızla gelişen
ve değişen bu alanlarda, sorun yönetimi paradigması da giderek daha önemli bir rol üstlenmektedir. Bu
gerçekten yola çıkılarak çalışmada sorun ve sorun yönetimi terimleri kavramsal açıdan irdelenmiş, sorun
yönetimi sürecinin temel aşamaları üzerinde durulmuştur. Sorun yönetimi konusunda profesyonel bir üyelik
organizasyonu olarak çalışan ve bu konuda ödüller veren Sorun Yönetimi Konseyi’nin (Issue Management
Council-IMC) W. Howard Chase Ödülleri kategorisinde değerlendirilen ve başarılı bulunan şirketlerin, sorun
yönetimiyle ilgili örnek olaylarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sorun, sorun yönetimi, sorun yönetimi süreci, örnek olaylar.

Full Text:

PDF

References


Antalyalı, A.A. (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvan Refahı Uygulamaları. Tarım ve Köy İşleri

Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB Uzmanlık Tezi. Ankara.

Chase, W.H. (1982). Corporate Public Issues and Their Management. Issue Management Conference-A

Special Report. December 1, 7, pp. 1-2.

Cutlip, Scott M. (1995). Public Relations History: From the 17th to the 20th Century : The Antecedents.

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Dougall, E. (2011). Issue Management. (Çevirimiçi) http://www.instituteforpr.org/es

sential_knowledge/detail/issues_management/. Erişim: 9 Ekim 2014.

Dutton, J.E. (1987). Strategic Issue Management Systems: Forms, Functions, and Contexts, Academy of

Management Review. Vol. 12 (2), 355-365.

Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. İstanbul: Alfa Yayınları.

Hearit, K. M. (2005). Chase Issues Management Cycles. (Ed.) Robert Lawrence Heath, Encyclopedia of

Public Relations (pp.122-124). Thousand Oaks, CA: Sage.

Heath, R. L. (2009). A Rhetorical Theory Approach to Issues Management. (Eds.) C.H. Botan & V.Hazleton

Public Relations Theory II. New York: Routledge.

Heath, R. L. & Palenchar, M. J. (2009) Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy

Challenges. 2nd edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Özel & Sert / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 88-106

Holusa, J. (1990). Packaging and Public Image: McDonald's Fills a Big Order. The New York Times.

November.

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE5D9173AF931A35752C1A966958260&sec=&spo

n=&pagewanted=all, Erişim Tarihi: 14 Şubat 2011.

Issue Management Council, Case Studies. http://issuemanagement.org/case-studies/, Erişim tarihi: 2

Eylül 2014.

Jaques, T. (2004). Issue Definition: The Neglected Foundation of Effective Issue Management. Journal of

Public Affairs. Vol. 4 (2), pp.191-200.

Jaques, T. (2006). Activist Rules and The Convergence with Issue Management. Journal of

Communication Management. Vol.10 (4), pp.407-420.

Post, J.E., Lawrence, A.T. & Weber, J. (2002). Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy,

Ethics. 10th edition. McGraw-HillHigher Education.

Regester, M.& Larkin, J. (2005). Risk Issues and Crisis Management: A Casebook of Best Practice. 3rd

edition. London: Kogan Page.

Smith, M. F. & Ferguson, D.P. (2001). Activism. (Ed.) R.L. Heath, Handbook of Public Relations.

California: Sage Publications.

Wilcox, D. L. & Cameron, G. T. (2009). Public Relations: Strategies and Tactics (9.baskı). Pearson

Education, Inc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.