KOLEZYUM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA TELEVİZYON PROGRAMLARINDA ŞİDDET EKME VE OYALAMA STRATEJİSİ

Ali Murat Kırık, Ersin Altun

Abstract


Tarih sahnesinde insanoğlu toplum olabilme bilinciyle hareket etmiş ve ortak değerler çerçevesinde toplumsal bir bütünlük sağlanmıştır. Kültür olarak tanımlayabileceğimiz bu ortak değerler, aynı sınırlar içinde yaşayan insanları bir araya getirme gücünün yanı sıra, kitlede istendik yönde etki yaratabilmek adına siyasi düzlemde kullanılan bir etken konumundadır. Bu durum, kültürel değerler çerçevesinde biçimlendirilmiş olan etki mekanizmalarının kullanımına olanak sağlamıştır. Geçmişten günümüze kadar olan sürece bakıldığı zaman kullanılan etki mekanizmalarının kültürün yanı sıra, dönemin sahip olduğu teknolojik imkanlar doğrultusunda biçimlendiği ifade edilebilmektedir. Çalışma kapsamında incelenen Antik Roma döneminin şiddet ekme ve oyalama stratejileriyle yoğurulmuş kültür yapısı ise dönemin simgesi haline gelen Kolezyum yapısı ile kavramlaştırılmıştır. Böylece, etki mekanizması olarak eğlence ve şiddet temalı gösteriler kullanılmış ve gösteriler aracılığıyla şiddet olgusunun tatmini ile birlikte arınma ve rahatlama sağlanarak, kitlesel boyutta memnuniyet hissi yaratılmıştır. Kitlesel boyutta etkili olan bu sirkülasyon ise siyasi düzlemde oyalama stratejisi olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, günümüz televizyon programlarında şiddet ekme ve oyalama stratejisi bağlamında Kolezyum kültürünün etkileri üzerinde durulmuş ve elde edilen bulgular ışığında çalışma sonuçlandırılarak, konuyla ilgili öneriler sunulmuştur.                                    

Anahtar Kelimeler: Kolezyum, Kültür, Şiddet Ekme, Oyalama Stratejisi, Televizyon


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.