Türkiye’deki Dergilerde QR Kod Kullanım Pratiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

Celalettin Aktaş, Berk Çaycı, Ayşegül Elif Çaycı

Abstract


XXI. yüzyılın ilk çeyreğinde medya tüketim eğilimleri, mobil iletişim araçlarının toplumsallaşması ile geleneksel medyadan dijital medyaya doğru gözle görülür bir değişim göstermektedir. Bu dönüşümün bir sonucu olarak içerik üreticileri, gelirlerini korumak ve müşteri kayıplarını en düşük seviyelere çekebilmek için yenilikçi iletişim stratejileri geliştirmektedir. Bu yeni iletişim stratejilerinden bir tanesi, QR kodların basılı medyada kullanılmasıdır. QR kodlar, Türkiye’de gazeteler ve dergilerde son yıllarda kullanılmaya başlamıştır ve toplum içerisindeki bilinirliği de her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda gazete ve dergilerde QR kod kullanım oranının her geçen gün artması, Türkiye ölçeğinde QR kod kullanım pratiklerinin belirlenmesini bir gereklilik haline getirmektedir. Hali hazırda bu amaca yönelik çalışmaların yetersizliği, araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu alan araştırması ile QR kod teknolojisinin, Türkiye’deki basılı dergilerde kullanım pratiklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nicel içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırma kapsamında, dergiler öncelikle içeriklerine göre kategorize edilmiştir. Sonrasında satış rakamları temel alınarak her kategoriden en yüksek satış rakamına sahip dergi araştırma örneklemine dâhil edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: QR Kod, Hibrit İletişim Teknolojileri, Medya Tüketim Eğilimleri, Dijital İletişim, Mobil İletişim araçları

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.