2017 Başkanlık Sistemi Referandumu Sürecinde Viral Reklam Kullanımı

Meltem Özel, Onur Karakaş

Abstract


Viral reklam, kullanıcılar tarafından oluşturulan ve profesyonel olmadığı düşünülen görüntülerin, internet ortamında diğer kullanıcılarla hızlı bir şekilde paylaşılması anlamına gelmektedir. Firmalar tarafından doğal ve inandırıcı olması sebebiyle pazarlama iletişimi faaliyetlerini destekleme amaçlı kullanılan viral reklamlar, son zamanlarda siyasal aktörler tarafından da siyasal kampanya sürecinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 2017 Başkanlık sistemi referandumu sürecinde destek veren ve destek vermeyen “sivil girişimler” tarafından hazırlanan viral reklamlar incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi YouTube video paylaşım sitesinden kasti örneklem yöntemiyle seçilen referandum sürecine destek veren (Evetçi) üç ve referandum sürecine destek vermeyen (Hayırcı) üç viral reklamdan oluşmaktadır. Araştırmada örneklem olarak belirlenen viral reklamlar Ferdinand de Saussure’nin anlam öğeleri açısından göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda ise siyasal iletişim sürecinde sivil girişimli viral reklamların belli ideolojilere gönderme yaparak etkin bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir.
 
Anahtar Kelimeler: Viral Reklam, Siyasal İletişim, Referandum, Göstergebilim

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.