Türkiye’de Siyasi Partilerin Ve Liderlerin Demokrasi Söylemleri

A. Fulya Şen, Tülay Cengiz

Abstract


Bu çalışmada, Türkiye’deki demokrasi söylemlerinin temel niteliklerini araştırmak amacıyla siyasal konuşmalarda ve metinlerde yer alan demokrasi temsilleri incelenmiş ve siyasal liderlerin demokrasi kavrayışlarındaki farklılıklar analiz edilmiştir. Bu çerçevede, liderlerin söyleminde demokrasi kavramının kullanılma biçimleri incelenirken, aynı zamanda bu demokrasi söylemlerinin refah, yoksulluk ve refahın eşit olmayan dağılımı gibi sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin kapsayıcılık düzeyi de tartışılmıştır. Bu çalışma, siyasi liderlerin demokrasi kavrayışlarını ortaya koymayı, siyasal söylem çözümlemesi ve eleştirel siyasal iletişim çalışmalarına bir katkı sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaçla, siyasal konuşmalarda ve metinlerde geçen “demokrasi” kavramı ve ilişkili kavramlar içerik ve söylem çözümlemesi yöntemleri birlikte kullanılarak incelenmiş ve siyasi liderlerin demokrasi kavramını ve demokrasinin temel bileşenleri olan anayasa, eşitlik, adalet, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler, hukuk devleti ve güçler ayrılığı gibi temel değerleri hangi bağlamda ve nasıl kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, liderlerin demokrasiden farklı şeyler anladıkları ve onu normatif yönleriyle değil de daha çok kendi pragmatist çıkarlarına uyumlu olacak şekilde yorumladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Siyasal partilerin ideolojik farklılaşması, demokrasi anlayışlarını da dönüştürmektedir. Liderlerin demokrasiden aynı şeyi anlamamaları ve onu daha çok seçim malzemesi olarak kullanmaları demokrasinin giderek gerilemesi sonucunu da doğurmaktadır.
 
Anahtar kelimeler: Demokrasi, Siyasi Dil, Söylem, Demokrasi Söylemi, Siyasal Söylem Çözümlemes

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.