Onlıne Basın Bültenlerinde Halkla İlişkiler Mesaj Stratejileri: Türkiye’nin En Sevilen Markalarının Basın Bültenlerine Yönelik Bir Değerlendirme

Özgür Kılınç, Ali Arıcı, Sevil Bayçu

Abstract


Basın bültenleri, medya ve ilgili kamularla ilişki inşasındaki aracı rolünün yanı sıra kurumların iletişimsel söylemlerini incelemeyi mümkün kılan metinlerdir. Basın bültenlerindeki içerik, çeşitli mesaj stratejilerinden hareketle yapılandırılarak ilgili kamulara aktarılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı 2017 yılında Türkiye’nin en sevilen markalarının (Lovemarks) basın bültenlerini halkla ilişkiler mesaj stratejileri ve içerdikleri temalar açısından değerlendirmektir. Belirtilen amaç doğrultusunda seçilen 10 markanın basın bültenleri “bilgilendirici”, “kolaylaştırıcı”, “ikna edici” stratejiler ile “ödül”, “korku”, “pazarlık” ve “iş birliği yaparak problem çözme” olmak üzere yedi halkla ilişkiler mesaj stratejisi temel alınarak incelenmiştir. İncelenen basın bültenlerinde halkla ilişkiler mesaj stratejileri açısından daha çok “bilgilendirici” ve “ödül” stratejileri göze çarparken, bültenlerin temaları açısından ise “alınan ödüller” ve “sosyal sorumluluk” temaları öne çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Basın Bültenleri, Medya İlişkileri, Halkla İlişkiler Mesaj Stratejileri, Haber Değeri, Lovemarks


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.