Medyada Arz-Talep İlişkisi: Kamu Yararı Kârlılık İkilemi

Sibel Fügan Varol, Neşe Kars Tayanç

Abstract


Medyanın toplumun aynası mı yoksa yönlendiricisi mi olduğu sorusu, hem iletişim çalışmalarının hem de gündelik hayatın temel sorularından biri durumundadır. Bu temel soruya yanıt arayan çalışmada, medyadaki arz-talep ilişkisi birbirini eşit derecede zorunlu kılan bir neden-sonuç ilişkisi dışına çıkarılarak tartışılmıştır. Çalışma kapsamında, medya kuruluşlarının birer ticari işletme olarak kârlılık motivasyonuyla hareket ederken, aynı zamanda kamusal alanın önemli bir aktörü olarak kamu yararına hizmet etme yükümlülüğüne işaret edilmiş, kamu yararına hizmetin gereklerinden biri ve bir çözüm yolu olarak medyada çeşitliliğin önemi vurgulanmıştır. Kârlılık ve kamu yararı kavramlarına da açıklık getiren çalışmanın vardığı nokta, medya içeriklerinin kamu yararına uygunluğunun sağlanmasında medya kuruluşlarının yanı sıra, yaptığı seçimlerle medya programlarının izlenme/tercih edilme oranlarını, dolayısıyla kârlılık seviyesini belirleme gücüne sahip izleyicilerin, medya kuruluşlarının içeriklerini kamu yararı temelinde iyileştirmesi yönünde baskı grubu olarak hareket etme gücüne sahip sivil toplum kuruluşlarının ve medyada çeşitliliği sağlayacak, izleyicileri zararlı içeriklerden koruyacak ve kamu yararının kârlılık motivasyonunun önünde tutulmasını sağlayacak düzenlemeler yapma gücüne sahip yasa koyucuların da yükümlülükleri bulunduğudur.
Anahtar Sözcükler: Medya Sektörü, Medya Ürünleri, Kârlılık, Kamu Yararı, Çeşitlilik


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.