Global Köy ve Kültürel Emperyalizm: Küreselleşme Bağlamında Enformasyon Bağlamına Bakış

Oylum Tanrıöver, Serkan Kırlı

Abstract


 

Bu çalışmanın amacı, sanayi toplumundan enformasyon toplumuna geçişin bireyler ve toplumlar üzerin-deki etkileri bağlamında “Global Köy”; “Kültür Emperyalizmi” ve “Medya Emperyalizmi” kavramlarını tartışmak-tır. Bu bağlamda enformasyon iletilmesi sürecini ‘taşıma’ ediminden bağımsızlaştıran teknolojileri geliştiren Batı’nın, Doğu toplumları üzerindeki kültürel etkisi ele alınırken iki farklı bakış açısından hareket edilecektir: Teknolojik gelişmelerin merkezi Batı’nın Doğu’yu üretim üssü olarak kullanırken aynı zamanda ürünlerini tü-ketmeye hazır geniş bir pazar olarak gördüğü savı bir taraftayken; diğer yanda Batı’nın, Doğu’nun zengin kültü-rünü kendi formatında yeniden yorumlayarak sunmasının, sistematik bir kültürel emperyalizmin değil çok uluslu şirketlerin kâr etme hedeflerinin sonucu olduğu ön kabulü bulunmaktadır. Çalışmada, dijital teknolojilerin ge-lişmesi ile kitle iletişim araçları karşısında tüketici olan bireylerin birer üreticiye dönüşmesinin, interneti kendi-lerini ifade etme, enformasyon yayma, çatışma ve toplanma alanı olarak yeniden üretmelerinin kültürel emper-yalizm ve medya emperyalizmi üzerindeki etkileri yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enformasyon toplumu, kültürel emperyalizm, globalleşme, medya emperyalizmi


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.