Sosyal Medyada Dijital Yerlilerin Sinema Haberlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma

Ali Murat Kırık, Ersin Kozan

Abstract


Dünyada birçok alanda hızla artan dijitalleşme sadece teknolojik olarak dönüşümü değil aynı zamanda sosyokültürel, ekonomik, siyasi birçok alanda toplumun yeniden şekillenmesinde etkili olmaktadır. Özellikle 80'li yıllar sonrasında bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerinin hızla gelişerek insanların sosyal yaşamlarının vazgeçilmezi haline gelmesi, yeni nesil kuşak tanımlarını ve kültürel pratiklerini ortaya çıkarmıştır. Amerikalı düşünür Marc Prensky’nin dijital yerliler olarak tanımladığı bu yeni nesil kullanıcılar, bu yaşanan kültürel pratiklerin değişiminde etkin rol oynamaktadırlar. Özellikle internet ağlarında etkileşimi temel alan sosyal medya ortamları, bu kullanıcıların üzerinde durdukları önemli ilgi alanlarıdır. Bu hususta etkili bir kitle iletişim aracı ve bir sanat dalı olarak sinema, sosyal medyada bu kullanıcıların ihtiyaçlarını ne tür şekilde karşıladığı bir problem olarak durmaktadır. Bu bağlamda, araştırmamızda dijital yerlilerin sosyal medya ortamında sinema haberlerine olan ilgisinin, tutum ve davranışlarının ölçümlenebilmesi için örneklem olarak İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencilerine 2018 Kasım ayı içerisinde bir hafta süreyle çevrimiçi (online) anket uygulaması yapılarak katılımcıların davranış biçimleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Dijital Yerliler, Sinema, Alımlama


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.