İletişim Araştırmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler Üzerine Bir Değerlendirme

Sevgi Kavut

Abstract


İletişim alanındaki yöntemler ve teknikler kullanılarak yapılan doktora tezlerinin analizi için bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, iletişim araştırmalarındaki yöntem ve tekniklerin kullanıldığı alanda yapılmış olan doktora tezlerini analiz ederek, alanda kullanılan yöntem ve teknikler hakkında iletişim bilimine yeni bilgiler kazandırmak ve alanın gelişimine katkıda bulunmaktır. Çalışmada öncelikle iletişimalanında kullanılan yöntemler ve teknikler literatür taraması ile incelenmiş, ardından YÖK Ulusal Tez Merkezi “İletişim” kavramı ile taranarak 2013-2018 yılları arasındaki anabilim dalı iletişim olan izinli doktora tezleri analiz edilmiştir. YÖK Ulusal Tez Merkezi ile ulaşılan erişime açık/izinli iletişim alanındaki doktora tezleri; Anabilim dalları, sayfa sayıları, yıllara göre dağılımları, kullanılan yöntem ve teknikler, üniversite dağılımları açısından içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yıl, sayfa sayısı, üniversiteler, Anabilim dalları, yöntem ve teknikleri bakımından tezlerin sayı ve yüzde dağılımları ile aralarındaki sayısal farklar analiz edilmiştir. Bu araştırmada Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tez merkezi aracılığıyla ulaşılan erişime açık/izinli iletişim alanında yapılmış olan doktora tezleri incelenmiştir. İletişim alanındaki izinli 77 doktora tezi incelenmiştir. Bu araştırmanın güncel bir çalışma olması açısından tarih aralığı olarak 2013-2018 baz alınmıştır. Araştırma, 2013-2018 yılları arasında İletişim Anabilim dallarında yapılmış olan izinli doktora tezleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda iletişimalanında ençok kullanılan araştırma tekniğinin anket olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İletişim, Yöntem, Teknik, Doktora Tezleri, İletişim Araştırmaları

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21645/intermedia.2019.56

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.