Sosyal Medya'da Kimliklerin Sunumu: Facebook Kullanıcıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Ufuk BAKAN

Abstract


Sosyal ağ denilince ilk akla gelen Facebook, kuruluşundan günümüze geliştirdiği tüm bu çevrimiçi tabanlı yazılım özellikleri ile kısa sürede bir milyarın üstünde rekor bir kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Facebook’da farklı kültürel kimliklere sahip milyonlarca kullanıcı görsel, işitsel ve metinsel birçok çok içerik paylaşabilmekte bu içerikler sayesinde bağlantılarını sürdürebilmektedir. Özellikle farklı kültürlerin tanınması ve kültüre ait değerlerin daha iyi anlaşılarak empati kurulabilmesinde önemli katkı sağlayan Facebook ve benzeri sosyal ağ siteleri, kültürlerin ortak ve yakın özelliklerini de ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı farklı çoğrafi bölgelerde ikamet eden sosyal ağ (Facebook) kullanıcılarının kültürel ve kimlik farklılıklarını Facebook’da temsil etme boyutunu incelemektir. Araştırma anket yöntemiyle 15 farklı etnik bölgede Facebook kullanan 750 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ile bireysel ve grup yapısı incelenmekte, ağ yapısı betimlenmekte, topluluklar arasında kolayca gözlemlenemeyen ilişkiler görselleştirilerek var olan bağlantılar model haline getirilmektedir. Araştırmada frekans ve yüzde ile genel değerlendirme yapıldıktan sonra araştırmanın temel problemini oluşturan kimlik ve kültürel farklılıkların sosyal medya kullanımı üzerine etkilerinin belirlenmesi için T-test ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır.


Anahtar Kelimler: Kültür, kimlik, çevrimiçi sosyal kimlik, sosyal medya, Facebook


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.