TÜRKİYE’DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI’NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tanju Soytekin, Sevim Koçer

Abstract


Tanıtım, tüm kurum ve kuruluşların hedef kitleleriyle iletişim kurmalarında önemli bir etkinliktir. Tanıtım faaliyetlerinin doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi kurum ve kuruluşların başarısında anahtar rol üstlenmektedir. Bölgesel Kalkınma Ajansları'nın temel amacı, bölgelerarası gelişmişlik dengesizliklerini gidermektir. Bunun yanında faaliyet gösterdikleri bölgenin tanıtımını da yapmak, amaçları arasında yer almaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) faaliyetlerini Türkiye’nin sanayisi açısından lokomotif sayılabilecek olan Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova olmak üzere beş ilde sürdürmektedir. Bu araştırma ile bir Bölgesel Kalkınma Ajansı olarak MARKA'nın tanıtım amaçlarını ne düzeyde gerçekleştirebildiği, MARKA'dan hizmet alan 450 KOBİ yöneticileri üzerine uygulanan anket ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada, KOBİ yöneticilerinin MARKA’nın tanıtım faaliyetlerindeki rolüne ilişkin görüşlerinde kararsız kaldıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca KOBİ yöneticilerinin bu görüşlerinin tanımlayıcı özelliklerine ve işletmelerinin özelliklerine göre farklılaşmalar gösterdiği, sadece MARKA’dan destek alan ya da almayan işletme yöneticilerinin MARKA’nın tanıtım faaliyetlerindeki rolüne ilişkin görüşlerinde bir benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma Ajansları, Tanıtım, Bölge Tanıtımı, MARKA


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.