Bir Kavram ve Meslek Olarak Halkla İlişkileri Eleştirel Ekonomi Politik Perspektiften Analiz Etmenin Gerekliliği

Tülin Sepetci

Abstract


 

Var olan toplumsal ilişkilerin ve iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinde iletişimin rolü ve işlevi üzerinde duran eleştirel paradigmaya dayanan yaklaşımlar, makro sorunlara odaklanır; mevcut sistemi ve iletişimi eleştirel tarzda ele alırlar. Eleştirel yaklaşımların dayanak noktasını siyasi ve ekonomik ilişkilerin asimetrik yapısı oluşturmaktadır. Büyük ölçüde Marksizm’in kapitalist toplum eleştirisinden yola çıkan eleştirel kuramlar, Marksizm’den farklılaştıkları noktada iletişim süreçlerini farklı bağlamlarda ele almaktadırlar. Halkla ilişkiler de eleştirel paradigmaya göre kapitalist egemen ideolojinin yeniden üretilmesinde etkili olan bir araçtır. Çünkü eleştirel paradigma açısından halkla ilişkiler belirli yapısal koşullarda egemen olan değerleri içermekte ve yeniden üretilmesinde etkili olmaktadır. Halkla ilişkilerin küreselleşme sürecinde çokuluslu şirketler ve yerel şirketler tarafından şirket çıkarlarını gözetmek üzere nasıl kullanıldığının iletişim çalışmaları açısından analiz edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda halkla ilişkileri bir kavram ve meslek olarak analiz etmede liberal ya da eleştirel paradigma ile soruna yaklaşmak, sürecin işleyişinin farklı yönlerini görme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, iletişim çalışmalarında eleştirel yaklaşımlar için halkla ilişkilerin ne anlama geldiği ve işlevini tartışan betimleyici bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Eleştirel Kuramlar, Eleştirel Ekonomi Politik.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.