Kamu Diplomasi Aracı Olarak Yurttaş Diplomasi: Türkiye’nin Uluslararası İlişkilerdeki Misyonuna Yönelik Erasmus+ Avrupa Gönüllük Programı Örneği

Ahmet Can Akgün, Dilek Paltun, Mustafa Abanoz

Abstract


Tirebolu Belediyesi tarafından 2019-2020 yılları arasında koordine edilen Avrupa Gönüllük Hizmetleri Projesi kapsamında programa üye ülkelerden Macaristan ve İtalya’ya gönderilen 25 katılımcıdan 18’i ile görüşülmüştür. Veriler yapılan derinlemesine görüşmeler ile toplanmış ve betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bu program kapsamında gönderilen katılımcılar, programı koordine eden kurum tarafından bazı şartlar gözetilerek belirlenmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda katılımcıların Avrupa Gönüllük Programı hakkındaki bilgi kaynaklarında arkadaş tavsiyesi ve dijital platformların etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların gönüllülük programını tercih etmesindeki temel etkenler arasında ise kültürel ve kişisel kazanımlar yer almaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular analiz edildiğinde, katılımcıların program sürecinde Türkiye hakkında olumlu imaj oluşturmak ve kültürlerarası diyaloğu geliştirmek adına kişisel çabalar içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir.

Full Text:

PDF

References


Ardahan, F. (2016). Developing and Doing Validity and Reliability Of The Motivational Factors Scale For Being Volunteer in AKUT. Journal of New Results in Science, 13, 1755-1769.

Brown, E. J., Morgan, W. J., & McGrath, S. (2009). Education, Citizenship and New Public Diplomacy in the UK: What is Their Relationship? Citizenship, Social and Economics Education, 8(2–3), 73–83.

Chomsky, N. (1991). Medya Denetimi, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayınları.

Cowan, G., & Arsenault, A. (2008). Moving from Monologue to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 10–30.

Edmund, G. What Public Diplomacy? The Edward R. Murrow Center of Public diplomacy, http:/fletcher.tufts.edu/murrow/diplomacy.html Erişim Tarihi: 11.04.2020

Ekşi, M. (2014). Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Ankara: Siyasal Kitapevi.

Erzen, M.Ü. (2014). Kamu Diplomasisi, İstanbul: Derin Yayınları.

Gilboa, E. (2008). Searching for a Theory of Public Diplomacy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 55–77.

Kocabıyık, H. (2019). Değişen Diplomasi Anlayışı, Kamu Diplomasisi ve Türkiye. Avrasya Etüdleri, 55(1), 163-196.

Leonard, M. (2002). Public Diplomacy, The Foreign Policy Center, London: The Mezzaine Elizabeth House.

Nicholas, J.C. (2009). Public Diplomacy: Lessons from the Past, USC Center on Public Diplomacy at the Annenberg Scholl, Los Angeles: Figueroa Press.

Özel, M., Karlı, İ. (2019). Türkiye’nin Uluslararası İmajında Yurttaş Diplomasinin Rolü: Erasmus+ Değişim Programı Özelinde Polonya Örneği, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(9), 1-17.

Özdağ, H.H.O. (2017). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul: Der Yayınları

Pınar, A. (2020). Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi ve Popüler Kültür: Türk Televizyon Dizileri Üzerinden Bir İnceleme, İstanbul: Nobel Bilimler Eserler.

Potter, E. (2002). Canada and the New Public Diplomacy. International Journal, 58(1), 43-64.

Proitsi, G.R. (2015). Thecase of Educational Diplomacy in the Europeam Union. The 16th Annual Conference of the UACES Student Forum, “Ever Challenged Union: Exploring Ways Out Of Thecrises’’, Queen’s University Belfast, 29-30 June 2015.

Sancar, G. A. (2015). “Kamu Diplomasisinde ‘İlişki İnşa Etme’ Söylemi”. Ağustos 8, 2020 tarihinde http://kamudiplomasisi.org/demo/images/stories/aslisancar.pdf adresinden alındı.

Szondi, G. (2005). “The Panteon of International Public Relations for Nation States: Country Promotion in central and Eastern Europe”, R. Ławniczak (ed.), Introduction Market Economy Institutions and Instruments: The Role of Public Relations in Transitions Economies, Poznań: Piar.

S. Nye, J. (2017). Yumuşak Güç, (Çev. Reyhan İnan Aydın), Ankara: BB101 Yayınları.

Thompson, J. B. (2008). Medya ve Modernite, (Çev.Serdar Öztürk), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Yılmaz, A. N., Kılıçoğlu, G. (2019). İpeğe Sarılmış Çelik: Türkiye’nin Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi, Ankara: Berikan Yayınevi.

Yun, S.-H., & Toth, E. L. (2009). Future Sociological Public Diplomacy and the Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy. American Behavioral Scientist, 53(4), 493–503.

http://avrupagonulluhizmeti.com/41-soruda-agh-nedir/ Erişim Tarihi: 13.08.2020

http://avrupagonulluhizmeti.com/aghye-nasil-basvuru-yapilir/ Erişim Tarihi: 13.08.2020

https://www.ua.gov.tr/kurumsal/misyon-ve-vizyon/ Erişim Tarihi:13.08.2020

https://www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/kamu-diplomasisi-araci-olarak-turk-dizileri-calistayi-duzenlendi Erişim Tarihi: 13.08.2020
DOI: http://dx.doi.org/10.21645/intermedia.2020.85

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.