Covid 19 Pandemisi Sürecinde Ramazan Bayramı’nın Bireylerde Yarattığı Tüketim Algısı Ve Davranışları

Haluk Zülfikar, Seçkin Özmen

Abstract


Çin’in Wuhan kentinden çıkarak bütün dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkileyen bir sağlık sorunu olarak toplumlar üzerinde ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik etkileriyle bütün davranış biçimlerinde değişik-liklere neden olmuştur. Bu davranış biçimlerindeki değişim önümüzdeki dönemlerde tüketici davranışları üzerinde önemli deği-şiklik- lere neden olacaktır. Araştırma; Ramazan Bayramı’nın izolasyon süreci yaşayan bireylerde yarattığı algı ve tüketim dav-ranış- larına yönelik tahminler yaparak, 2019 yılı Ramazan Bayramı ile 2020 yılı Ramazan Bayramı’nın algı ve tüketici davranışı açısın- dan karşılaştırmasını yapmak ve pandeminin bireylerin algılarını ve tüketim davranışlarını nasıl değiştirdiği sorusundan hareket etmektedir. Bu araştırmanın sonuçları, salgın sürecinde edinilen alışkanlıkların uzun süre devam ettirilmesi aynı za-manda korku ve kaygı gibi psikolojik duygular ile birleşmesi nedeniyle kalıcılığı konusunda yapılacak çalışmalara da zemin oluşturabilir. Sonuçlar, bireylerin izolasyondan çıkmış olsalar da tedbirli davranmayı sürdürdüklerini, istedikleri birçok davra-nışı yapma- dıklarını dolayısıyla tüketim harcamalarının buna paralel olarak düştüğünü göstermektedir. Çalışma, “Betimleyici Araştırma” ve “Analitik Araştırma” türlerinin nitel ve nicel araştırmalarda ortak kullanımına imkan veren “Karma Araştırma Modeli” ile gerçekleştirilmiştir.


Full Text:

PDF

References


Baker, S.R., Farrokhnia, R.A., Meyer, S., Pagel, M., ve Yannelis, C. (2020), “How does household spending respond to an epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 pandemic”, (No. w26949), National Bureau of Economic Research.

Baudrillard, J. (2012), Tüketim toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Castells, M. (2012), İsyan ve Umut Ağları, İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul. Koç Üniversitesi Yayınları.

Eichenbaum, M. S., Rebelo, S., Trabandt, M. (2020), The macroeconomics of epidemics (No. w26882). National Bureau of Economic Research.

He, H., ve Harris, L. (2020), “The Impact of Covid-19 Pandemic on Corporate Social Responsibility and Marketing Philosophy”, Journal of Business Research 116, s.176- 182.

Knotek II, E.S., Schoenle, R., Dietrich, A., Kuester, K., Müller, G., Myrseth, K.O.R., ve Weber, M. (2020), “Consumers and COVID-19: A Real-Time Survey”, Economic Commentary, (2020-08), s.1-6.

Kotler, P., (2020), “The consumer in the age of coronavirus”. Journal of Creating Value, 6(1), s.12-15.

Mitchel, T., O’Donnell, G., Taves, R., Weselake-Goerge, Z., and Xu, A. (July, 2020). Consumer expenditures during Covid-19: an exploratory analysis of the effects of changing consumption patterns on consumer price indexes. Statistics Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014m/62f0014m2020010- eng.htm, Erişim Tarihi: 10.09.2020.

Rogers, K., Cosgrove, A. (2020), Future consumer ındex: How COVID-19 is changing consumer behaviors, https://www.ey.com/en_gl/consumer-products-retail/how-covid-19-could-changeconsumer-behavior, Erişim tarihi:10.09.2020.

ŞENGÜL Ü., Seyedhadi E.,EREN M. (2013). “Türkiye’de İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin VZA Yöntemi ile Belirlenmesi ve Tobit Model Uygulaması”. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 21, sf. 75-99.

Thompson S. K. (1997). Sampling. New York. John Wiley & Sons Inc.

Zülfikar, H. (2013). “Hanelerin Yeşil Ürün ve Hizmet Tercihlerinde Etkin Unsurlar Üzerine Bir İnceleme”. Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferanslari, (48), sf.61-62.

Zülfikar, H., Özmen, S. (2020). Covid-19 İzolasyon Sürecinde Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellik ve Davranış İlişkileri. (içinde Covid 19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri. (Ed. D.Demirtaş, V. Ulusoy, s.Yorğun), İstanbul:İstanbul Üniversitesi Yayınları, 251-262.
DOI: http://dx.doi.org/10.21645/intermedia.2020.97

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.