Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mu, Marka Aktivizmi Mi? Markaların Söylemleri Üzerinden Bir Analiz

Ahsen Yalın

Abstract


Amaca ulaşmada markalaşmanın gerekliliği tartışmasının çok gerilerde kaldığı günümüzde, artık markaların tüketicisiyle iletişim kurma yöntemleri tartışılmaktadır. Tüketici tercihleri, başta çevre ve rekabet koşulları olmak üzere üretici/satıcıları yeniden düşünmeye ve planlamaya mecbur bırakmaktadır. Söz edilen durumdan yola çıkarak bu çalışmada markalar tarafından benimsenen iki yöntemden söz edilmekte olup bu yöntemler; literatürde daha eski bir kavram olan ‘kurumsal sosyal sorumluluk’ ve güncel bir bakış açısıyla yorumlanan ‘aktivist marka’dır. Çalışmada öncelikle pek çok marka tarafından kullanılan sosyal sorumluluk çalışmaları ile marka ilişkisi irdelenmektedir. Marka aktivizmi söylemi ise çok daha yeni bir bakış açısını tanımlamaktadır. Her iki kavramın benzerlikleri olmakla birlikte, birinin diğerinin yerine kullanılması ya da aynı şeyleri ifade ettiği algısı hem literatürde, hem markalarda, hem de tüketicide (mesajın) anlam yitimine neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; söz konusu iki ifadenin ayrımına dikkat çekmek ve örnek olarak incelenecek olan markaların web siteleri üzerinden anlambilimsel/söylem çözümlemesi yöntemi ile konuya dair söylemlerini değerlendirmektir. Böylece örnek markaların kendilerini ifade etmek için kullandıkları iki önemli iletişim yöntemine bakış açılarını anlamak ve günümüz marka iletişimi anlayışına ışık tutmak mümkün olabilir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının işletmenin diğer işleri arasındaki bir birim olduğunu, aktivist marka söyleminin ise yeni bir işletme kültürünü tanımladığını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Marka, Marka Aktivizmi, Aktivizm


Full Text:

PDF

References


Akın, A. (2020). Markalardan Yeni Beklentimiz: Aktivizm GQ Dergisi, https://gq.com.tr/business/markalardan- yeni-beklentimiz-aktivizm (Erişim Tarihi: 22 Haziran 2020).

Aktan, C. C. & Börü, D. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. C. C. Aktan (Ed.) Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İzmir: İGİAD Yayını içinde, https://www.researchgate.net/publication/319165001Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk/ (Erişim Tarihi: 22 Haziran 2020).

Altay, D. (2005). Küresel Köyün Medyatik Mimarı Marshall McLuhan. Rigel, Batuş, Yücedoğan & Çoban (Ed.) Kadife Karanlık 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar 2. Baskı. İstanbul: Su Yayınevi.

Aziz, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 10. Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.

Castells, M. (2016). İletişim Gücü (Çev: E. Kılıç). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Deren van Het Hof, S. (2009). “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler, Toplum ve Toplum Kuruluşları” Proje No: 107K182 Şubat 2009 https://yada.org.tr/wp- content/uploads/2020/03/sosyalsorumlulukucgeni.pdf (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021).

Dixon, P. (2020). Hemen Her Şeyin Geleceği (Çev: M. M. Kemaloğlu). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Halklailişkiler.com (2020). “McKinsey: Moda Tutkunları Sürdürülebilir Markalar İstiyor” 24.08.2020 http://www.halklailiskiler.com/mckinsey-moda-tutkunlari-surdurulebilir-markalar-istiyor.html (Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2020).

Kadıbeşegil, S. (2010). İtibar Yönetimi (5. Baskı). İstanbul: MediaCat Kitapları.

Kotler, P. & Lee, N. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Çev: S. Kaçamak). İstanbul: MediaCat Kitapları.

Kotler, P. (2018). Marka Aktivizmi ve Markalaşmanın Bir Sonraki Aşaması. Capital Dergisi, https://www.capital.com.tr/yazarlar/philip-kotler/marka-aktivizmi-ve-markalasmanin-bir-sonraki-asamasi/ (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2020).

Kotler, P. & Sarkar, C. (2018). “The Case for Brand Activism” – A Discussion with Philip Kotler and Christian Sarkar. https://www.marketingjournal.org/the-case-for-brand-activism-a-discussion-with-philip-kotler-and-christian- sarkar/ (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2020).

MediaCat, (2018). “Daha Aktivist Daha Tercih Edilir” 3 Aralık 2018 https://mediacat.com/daha-aktivist-daha- tercih-edilir/ (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2020).

MediaCat, (2020). “Marka İnşasında Yeni Dönem” 5 Şubat 2020 https://mediacat.com/sirma-umur-mediacat- soylesisi/ (Erişim Tarihi: 2 Ağustos 2020).

Procter & Gamble, (2019). “P&G, National Geographic ve Global Citizen’dan Dünya Sorunlarıyla İlgili Dikkat Çekici Bir Belgesel Serisi” https://www.pg.com.tr/blogs/pg-national-geographic-global-citizen/ (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021).

Procter & Gamble, (2020). https://www.pg.com.tr/ (Erişim Tarihi: 24 Ağustos 2020).

Sağlam, M. F. (2018). World Marketing Summit (Dünya Pazarlama Zirvesi) İstanbul’da Neler Oldu? 5 Aralık 2018 https://www.brandingturkiye.com/world-marketing-summit-dunya-pazarlama-zirvesi-istanbulda-neler-oldu/ (Erişim Tarihi: 27.06.2021).

Sözcü, (2020, Ağustos). “Bu Otobüs Corona Bulaştırmıyor!” Sözcü Gazetesi Haberler-Otomotiv, https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/bu-otobus-corona-bulastirmiyor-6005324/ (Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2020).

Torlak, Ö. (2007). Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Çabalarını Algılamaları Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. C.C. Aktan (Ed.) Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İzmir: İGİAD Yayını içinde, https://www.researchgate.net/publication/319165001_Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk (Erişim Tarihi: 22 Haziran 2020).

Turhan, D. G. (2017). Dijital Aktivizm. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017/1, Sayı: 26, s. 26-44 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/518337 (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2021).

Unilever, (2020). https://tr.wikipedia.org/wiki/Unilever (Erişim Tarihi: 24 Ağustos 2020).

Wikipedia, (2020). “Procter & Gamble” https://tr.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble (Erişim Tarihi: 24 Ağustos 2020).

Wikipedia, (2020). “Unilever” https://tr.wikipedia.org/wiki/Unilever (Erişim Tarihi: 24 Ağustos 2020).

Yönet, E. (2005). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında Son Dönemeç: Stratejik Sorumluluk. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13): 239-264 http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s13/makale/c8s13m7.pdf (Erişim Tarihi: 22 Haziran 2020).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.