Dijital Gelişmeler ve Pandemi (Covid-19 Salgını) Çerçevesinde Modern Flanörün Dönüşümü

Şule Kurt

Abstract


Sanayi Devrimi ve sonrasında oluşan, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri sanatsal, kültürel, toplumsal ve politik perspektifte gözlemleyen ve üzerinde düşünüp fikir geliştiren flanör, 19. ve 20.yüzyıl kent karakteridir. Flanör; modernite ile yaşanan teknolojik gelişmeleri “gözlemleyen özne” olarak, temsil ettiği toplumsal kimliklerin ve yaşadığı radikal dönemin dönüştürücü bir figürü olmuştur. Günümüz flanörü postmodernitenin sembolü olarak, “tüketici” kimliğiyle 19.yüzyılın flanöründen ayrışmaktadır. Çeşitli iletişim aygıtları ve bilgisayarla dijital alanda kendi varsıllığını devam ettiren flanör, hayallerin gerçeklere yenik düştüğü platformlarda görsel ve işitsel deneyimler yaşamaktadır. Sanal dünyanın zihinsel kolektivizmine uyum sağlayan dijital flanör; öğrenme, paylaşma, üretkenlik gücünü yeni medya aracılığıyla ortaya çıkarmıştır. Dijital arenada yaşanan ileri iletişim teknolojileri ve sağladığı olanaklar, reel yaşam olgusunun simüle edilmesine neden olmaktadır. Küresel salgını yaşadığımız son yıllarda, Covid-19 sürecinin yarattığı izole yaşamla, ekran arkasında ve sayısal ortamlarda normalleşme sürecinin gerekliliklerini yerine getiren ve toplumsal birey olma görevini inşa eden flanör, post-modern süreçte yaşanan krizin risklerini atlatmanın peşindedir. Bu merkezde çalışmada, sanayi devriminin yarattığı ve kalıcı kıldığı dönüşümlerin yansımaları betimsel yöntemle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Flanör, Dijitalleşme, Covid-19


Full Text:

PDF

References


Aksoy, B. E. (2011). Hatırlama ve Kefaret: Neden Benjamin?, Beybin Kejanlıoğlu (Der.), içinde, Zamanın tozu

(s. 369-391). Ankara: Deki Yayınevi.

Arendt, H. (1979). Introduction. London: Fontana Books.

Aydın, A.F. (2020) Post Truth Döneminde Sosyal Medyada Dezenformasyon: Covid-19 Pandemi Süreci. Asya

Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar,4(12),76-90.

Baudelaire, C. (2003). Modern Hayatın Ressamı. (çev. A. Artun) İstanbul: İletişim Yayınları.

Baudelaire, C. (2014). Modern Hayatın Ressamı. (çev.Ali Berktay), İstanbul: İletişim Yayınları.

Baudrillard, J. (2003). Sessiz Yığınların Gölgesinde-Toplumsalın Sonu. (çev.Oğuz Adanır), İstanbul: Ayrıntı

Yayınları.

Bauman, Z. (1994). "Desert Spectacular", The Flaneur içinde, Ed. Keith Tester, London: Routledge Press.

Benjamin, W. (1969). Illuminations: Essays and Reflections. New York: Schocken Books.

Benjamin, W. (1985). Benjamin'in Adorno'ya Yanıtı Estetik ve Politika. (çev: E. Gen, T. Belge, B. Aksoy) İstanbul:

İletişim Yayınları.

Benjamin, W. (1989). Charles Baudelaire:A Lyric Poet in The Era of Hihg Capitalism.Trans:Harry Zohn. London:

Verso.

Benjamin, W. (2000). Pasajlar. (çev.Ahmet Cemal), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Benjamin, W. (2002). Pasajlar. (çev.Ahmet Cemal) İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi

A.S.

Benjamin, W. (2012). Pasajlar. (çev.Ahmet Cemal) İstanbul: YKY.

Bozkurt, V. (2000). Enformasyon Toplumu ve Türkiye. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Castells, M. (2009). The Rise of the Network Society Volume 1The Information Age. London: Blackwell Publishing.

Chambers, I. (1987). Maps For The Metropolis:A Possible Guide to the Postmodern, Cultural Studies. Cultural

Studies.

Cooke, M. (1913). The Spirit and Social Significanca of Scientific Management. The Journal Of Political Economy,

-493.

Doğan, M., & Aydın, B. (2020). Yeni Koronavirüs Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi

Üzerindeki etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 101.

Dostoyevski, F. M. (2016). Beyaz Geceler. (çev.B. Zeren), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Emchiyeva, G.,& Tandaçgüneş, N. (2019). İkincil Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya ve İletişim Süreçlerini

Pierre Bordieu'nun sosyoloji yaklaşımı ile değerlendirmek: Blogosfer ve Blogger İlişkisi. Diyalektolog, (24).

Frisby, D. (2012). Modernlik Fragmanları.(çev.A. Terzi), İstanbul: Metis.

Giddens, A. (2010) Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış. (çev.Ülgen Yıldız Battal), Ankara : Siyasal Kitabev

Göktürk, İ.,& Günalan, M. (2006). Modern ve Geleneksel Değerler Arasında Yabancılaşan İnsan. Selçuk

Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F., 127-143.

Güngör, N. (2011). İletişime Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Hepp, A. (2015). Medyatikleşen Kültürler. (çev. Ç. Bozdağ., & E. Pasos-Devrani), Ankara: Dipnot Yayınları.

Kocasu, A. (2020). Coronavirus'ten sonra. https://mediacat.com/coronavirusten-sonra/ (Erişim Tarihi 30 Haziran

.

Koronavirüs Sonrası Tüketimde Hangi Trendler Bizleri Bekliyor? » Marketing Türkiye. (2020). . Erişim Adresi:

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/koronavirus-sonrasi-tuketimde-hangi-trendler-bizleri-bekliyor/

(Erişim Tarihi 30 Ağustos 2021)

Köse, H. (2012). Flanör Düşünce. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kuter, N.,& Ünal, E. (2013). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Dergisi, 192-201.

Lafargue, P. (1999). Tembellik Hakkı. (çev.V. Günyol) İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi Yayınları.

Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge: MIT Press.

McLuhan,M.(2001).Global Köy.(çev.Bahar Öcal Düzgören), İstanbul: Scala

McLuhan,M.(2011). The Gutenberg Galaxy:The Making Of Typographic Man. University Of Toronto Press.

Negroponte, N. (1995). Being Digital. http://governance40.com. Erişim Tarihi: (2020,01.15).

Oskay, Ü. (1982). Walter Benjamin Üzerine. Estetize Edilmiş Yaşam: Dost Yayınevi.

Oskay, Ü. (2015). Estetize Edilmiş Yaşam. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Rigel, N. (2005). Kadife Karanlık. İstanbul: Su Yayınevi.

Russell, B. (1999). Aylaklığa Övgü. (çev.M. Ergin) İstanbul: Cem Yayınları.

Sontag, S. (1977). On Photography. New York: Macmillan

Sönmez, R. (2017, 05 06). Mahremiyet Alanı.https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1291925/ruhittinsönmez

T.C Sağlık Bakanlığı (2020, 19 06). Covid-19 Nedir?. https://covid19.saglik.gov.tr adresinden alınmıştır.

Tester, K. (1994). "Introduction", The Flaneur içinde, Ed. Keith Tester, London: Routledge.

Tiedemann, R. (2012). Pasajlar Yapıtı’na Giriş. (çev A. Cemal), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Urry, J.,& Larsen, J. (2011). The Tourist Gaze 3.0. Sage. London

Wikipedia- Flaneur (2021, 01 15). Flâneur - Wikipediahttps://en.wikipedia.org › : www.wikipedia adresinden

alınmıştır.

Yeygel, Ç. (2015). Kullanıcı Reklamcı mı Oluyor? Sosyal Medyada etkileşimciliğin Gücü ve Kullanıcı Merkezli İçerik

Üretimi. İstanbul: Derin Yayınları.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.