Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada’ Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar

Oğuz Kuş

Abstract


Metaverse’ün tanımı “yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve iş birliği fırsatları sunan; kültürel, entelektüel ve ekonomik üretim için alt yapı ve etkileşim olanakları tanıyan; farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre bir biçimde kullanıldığı; siber toplumsal bir düzlem” şeklinde yapılabilir. Bu çalışma dijitalleşme noktasında yeni bir sayfa açacağı düşünülen Metaverse’e yönelik dijital kullanıcıların algılarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda YouTube platformunda “metaverse” kelimesi aratıldığında yoğun şekilde izlenmiş olan Türkçe bir video veri kaynağı olarak seçilmiş, kullanıcıların yazmış olduğu yorumlar Metaverse’e yönelik fırsat ve endişe algılarını belirlemek üzere tematik bir şekilde kategorize edilmiş, bu algıların ortaya çıkmasında rol oynayan sebeplerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere “Metaverse’e yönelik fırsat ve endişe algısı içeren yorumların dağılımı nedir?” ve “Metaverse’e yönelik fırsat ve endişe algısı içeren yorumlardaki kullanıcı etkileşimi dağılımı nedir?” sorularına cevap aranmıştır. Veri setini analiz etmek üzere nitel tümevarımcı içerik analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda kullanıcı yorumları takip eden temalar altında kategorize edilmiştir: Yapıtlarla Anlamlandırmaya Çalışma; İçerik Üreticiye Geri Bildirim; Gerçek His, Deneyim ve Sorunlara Odaklanma; Olumsuz Düşünce ve Tehdit Algısı; Metaverse'ün Öncülü Olabilecek Platformlara Atıf; Ekonomik Fırsatlara Yönelik Vurgu; Erişim Kısıtlılıklarına Vurgu; Özgürlüğe Yönelik Tartışmalar; Çarpıcı Bir Yenilik Algısı; Olumlu Düşünce ve Fırsat Algısı; Dine, Ahlaka ve Değerlere Referans; Ambivalens Algılar ve Sorgulamalar; Kötüye Kullanım ve Regülasyona Yönelik Görüşler; Sağlık Sorunu Potansiyeli; Metaverse'ün Bileşeni Olabilecek Teknolojilere Atıf; Kuşak Çatışmasına Yönelik Fikirler. Diğer yandan Ekonomik Fırsatlara Yönelik Vurgu; İçerik Üreticiye Geri Bildirim; Sağlık Sorunu Potansiyeli; Gerçek His, Deneyim ve Sorunlara Odaklanma temalarının ise ortalama en fazla etkileşimi alan temalar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Yeni Medya, Dijital Dönüşüm, YouTube, Blokzincir

Full Text:

PDF

References


Alan, Ü. (2021). Metaverse bir kuş değil, biz de havaya bakmıyoruz. https://www.birgun.net/haber/metaversebir-kus-degil-biz-de-havaya-bakmiyoruz-363924. Erişim tarihi: 02.11.2021

Aydoğan, D. (2021). Pandemi Surecinde Sanat Sergileri. CTC 2021: 3rd Communication and Technology

Congress. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.

Ball, M. (2021). Framework for the Metaverse. https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer.

Erişim tarihi: 30.10.2021

Bloomberg (2021). Dvision Hosts Metaverse Conference for BSC's

https://www.bloomberg.com/press-releases/2021-09-01/dvision-hosts-metaverse-conference-for-bsc-sanniversary . Erişim tarihi: 01.11.2021

Borak, M. (2021). ByteDance makes another move into metaverse with acquisition of VR start-up Pico

Interactive.https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3146842/bytedance-makes-another-movemetaverse-acquisition-vr-start-pico. Erişim tarihi: 30.10.2021

Dan, A. (2021). NFTs Reshape Brand Marketing In The Creator Economy

https://www.forbes.com/sites/avidan/2021/09/13/nfts-reshape-brand-marketing-in-the-creatoreconomy/?sh=272e6f06da2d. Erişim tarihi: 02.11.2021

Decentraland (2021). Metaverse Festival: Frequently Asked Questions.

https://themetaversefestival.io/MusicFestivalFAQs.pdf. Erişim tarihi: 01.11.2021

Drisko, J. & Maschi, T. (2016). Content Analysis. New York: Oxford University Press.

Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., & Cai, W. (2021, October). Metaverse for social good: A university campus

prototype. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia. 153-161.

Goldberg, M., Kugler, P., & Schär, F. (2021). The Economics of Blockchain-Based Virtual Worlds: A Hedonic

Regression Model for Virtual Land. Available at SSRN 3932189.

Google Trends (2021). Metaverse. https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-

y&q=%2Fm%2F054_cb. Erişim tarihi: 29.10.2021

Gronstedt, A., & Ramos, M. (2014). Learning through transmedia storytelling (Vol. 1401). Association for Talent

Development.

Helou, S. (2021). What are the risks of recreating reality in the metaverse?. https://forkast.news/what-are-risksrecreating-reality-metaverse. Erişim tarihi: 02.11.2021

Holloway-Attaway, L., & Vipsjö, L. (2020). Using Augmented Reality, Gaming Technologies, and Transmedial

Storytelling to Develop and Co-design Local Cultural Heritage Experiences. F. Liarokapis, A. Voulodimos, N.

Doulamis & A. Doulamis içinde Visual Computing for Cultural Heritage. Springer, Cham. (p. 177-204).

Howcroft, E. (2021). Crypto fashion: why people pay real money for virtual clothes.

https://www.reuters.com/business/finance/crypto-fashion-why-people-pay-real-money-virtual-clothes-2021-

-12/. Erişim tarihi: 02.10.2021

Jeon, H. J., Youn, H. C., Ko, S. M., & Kim, T. H. (2021). Blockchain and AI Meet in the Metaverse. DOI:

5772/intechopen.99114

Jun, G. (2020). Virtual reality church as a new mission frontier in the metaverse: Exploring theological

controversies and missional potential of virtual reality church. Transformation, 37(4), 297-305.

Kallman, A. (2018). Blog: Cyber Security and Metaverse: .https://www.ibc.org/blog-cyber-security-and-themetaverse/2904.article. Erişim tarihi: 02.11.2021

Kang, Y. M. (2021). Metaverse Framework and Building Block. Journal of the Korea Institute of Information and

Communication Engineering, 25(9), 1263-1266.

Kim, J. G. (2021). A Study on Metaverse Culture Contents Matching Platform. International Journal of Advanced

Culture Technology, 9(3), 232-237.

Ko, S. Y., Chung, H. K., Kim, J. I., & Shin, Y. (2021). A Study on the Typology and Advancement of Cultural LeisureBased Metaverse. KIPS Transactions on Software and Data Engineering, 10(8), 331-338.

Kyngäs, H. (2020). Inductive content analysis. H. Kyngäs, K. Mikkonen & M. Kääriäinen içinde The application of

content analysis in nursing science research (ss. 13-21). Springer, Cham.

Kugler, L. (2021). Non-fungible tokens and the future of art. Communications of the ACM, 64(9), 19-20.

Lee, B. K. (2021). The Metaverse World and Our Future. Review of Korea Contents Association, 19(1), 13-17.

Lee, J. Y. (2021). A Study on Metaverse Hype for Sustainable Growth. International journal of advanced smart

convergence, 10(3), 72-80.

Lee, L., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., ... & Hui, P. (2021). All One Needs to Know about Metaverse:

A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda.

Ma, V. (2021). 5 Futuristic Jobs of The Metaverse.https://hackernoon.com/5-futuristic-jobs-of-the-metaverse.

Erişim tarihi: 01.11.2021

MacCallum, K., & Parsons, D. (2019, September). Teacher perspectives on mobile augmented reality: The

potential of metaverse for learning. In World Conference on Mobile and Contextual Learning. 21-28.

Mozdeh Big Data Text Analysis (2020). Mozdeh Big Data Text Analysis. Mozdeh.wlv.ac.uk. Erişim tarihi:

10.2021

Rehm, S. V., Goel, L., & Crespi, M. (2015). The metaverse as mediator between technology, trends, and the digital

transformation of society and business. Journal For Virtual Worlds Research, 8(2).

Rodrigues, P., & Bidarra, J. (2014). Transmedia storytelling and the creation of a converging space of educational

practices. International Journal of Emerging Technologies in Learning-(iJET), 9, 42-48.

Rubin, P. (2019). Fortnite's Marshmello Concert Is the Future of the Metaverse.

https://www.wired.com/story/fortnite-marshmello-concert-vr-ar-multiverse/. Erişim tarihi: 31.10.2021

Seidel, S., Yepes, G, Berente, N, & Nickerson, J. V. (2022). Designing the Metaverse. Proceedings of the 55th

Hawaii International Conference on System Sciences. https://par.nsf.gov/biblio/10298099. Erişim Tarihi:

10.2021

Seok, W. H. (2021). Analysis of Metaverse Business Model and Ecosystem. Electronics and Telecommunications

Trends, 36(4), 81-91.

Shen, X. (2021). Chinese state-owned think tank flags national security risks of metaverse, citing potential

political and social problems. https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3154447/chinese-state-ownedthink-tank-flags-national-security-risks. Erişim tarihi: 02.11.2021

Suzuki, S. N., Kanematsu, H., Barry, D. M., Ogawa, N., Yajima, K., Nakahira, K. T., ... & Yoshitake, M. (2020). Virtual

Experiments in Metaverse and their Applications to Collaborative Projects: The framework and its significance.

Procedia Computer Science, 176, 2125-2132.

Tasa, U. B. (2009). İçeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan 3 boyutlu sanal dünyalarda sanat ve mimari tasarım:

Second Life® üzerine bir vaka çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, İstanbul

Tech@Facebook (2021). Facebook is building the future of connection with lifelike avatars.

https://tech.fb.com/codec-avatars-facebook-reality-labs. Erişim tarihi: 30.10.2021

Tinworth, A. (2021). Make mine the Metaverse. https://nextconf.eu/2021/09/make-mine-the-metaverse/#gref.

Erişim tarihi: 05.11.2021

Todd, E., Gates, T., Avraham, N., Bartnick, W., Zanczak, H., Aw, C., Bruce, K. & Splittgerber, A. (2021). Data

protection and privacy. Reed Smith içinde Reed Smith Guide to the Metaverse. (p. 41-46).

https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2021/05/reed-smith-guide-to-the-metaverse

van Doorn, M., Duivestein, S., & Pepping, T. (2019). The Synthetic Generation. Sogeti Labs. Retrieved from

https://labs.sogeti.com/wp-content/uploads/2019/02/The-Synthetic-Generation_DigitalHappiness-3-E-LR.pdf

Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and

challenges. arXiv preprint arXiv:2105.07447.

Zuckerberg, M. (2021). Founder’s Letter, 2021.https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/. Erişim

tarihi: 30.10.2021


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.