Yerel Yönetimlerde Yükselen Halkla İlişkiler İhtiyacı

Emel POYRAZ, Kezban Yöndemli

Abstract


Halkla ilişkiler çalışmaları; tarihsel süreç içerisinde ele alındığında kapitalist üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak ticari örgütlerde ve özel sektörde ihtiyaçtan kaynaklanan bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı görülür. Kapitalizmim ürettiği bu kurumlarda yoğun bir şekilde halkla ilişkiler faaliyetleri uygulanmasına rağmen kâr amacı gütmeyen kurumlarda halkla ilişkiler çalışmalarının profesyonelce pek yapılmadığı veya üzerinde durulmadığı da dikkat çekmektedir. Bu tarihsel gelişim durumunun, iletişim çağını yaşadığımız günümüzde farklılaştığı ve kar amacı gütmeyen kurumlarda da artık halkla ilişkiler çalışmalarına önem verildiği görülmektedir. Bu bağlamda yerel yönetimler de halkla ilişkilerin uygulama alanlarına dâhil olmak zorunda kalmışlardır. Küreselleşme ve kentleşmenin büyük bir ivme kazandığı günümüzde yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları eş zamanlı olarak artmıştır. Dolayısıyla, yerel yönetimlerde de halkla ilişkiler çalışmalarına yönelik büyük bir ihtiyaç ve beklenti oluşmuştur. Halkla ilişkiler çalışmaları; öncelikle idarenin halk tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak ve idare ile halk arasında ortak bir dil oluşturmak, iyi niyet tesis etmek ve karşılıklı anlayışı oluşturarak sağlıklı bir iletişim ortamını sağlamak için yapılan bir iletişim süreci ve ilişki yönetimi olarak karşımızda durmaktadır. Aynı zamanda yerel halk ile hükümet arasında adeta köprü vazifesi gören yerel yönetimlerin; anlaşılabilir olması, meşruiyet kazanması, rızanın oluşumu ve halkın istek ve beklentilerinin yerine gelmesi anlamında oldukça önemli bir konumları vardır. Ayrıca dışsal bir baskı unsuru olarak Avrupa Birliği’ne uyum süreci de yerel yönetimlerde reform yapılmasını gerekli kılmış ve yaşanan değişiklikler sonrası halkla ilişkiler çalışmaları ihtiyacın ötesinde bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, makalemizde öncelikle yerel yönetimlerde mevcut halkla ilişkilerin ne durumda olduğu tespit edilerek durum analizi yapılmaya çalışılmış ve niçin yerel yönetimlerde halkla ilişkilere ihtiyaç duyulduğu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Meşruiyet, Rızanın Üretimi.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.