Simgeler Evreninde İletişim: Kodlama Ve Kod Açımında Teknolojik/Kültürel Etkenler Ve Medyatik İletişim Kazaları

Burcu AKKAYA TELCİ

Abstract


Bir simge ve metaforlar evreninde yaşamaktayız. Bu bir semboller ve algılar evreni. Bu çalışmada simge ve semboller ile işlenen konu, iletişimde kaynak tarafından iletilmeye çalışılan mesajın alıcıda yani hedef kitlede oluşturduğu tepki yani algı, kod açımı (alımlama) ya da kod açamama bir başka deyişle iletişim kazalarıdır. Bu çalışmada medyatik iletişim kazaları üzerinde durulmakta ve sembolleri öğrenerek bu tip kazaların önlenebileceği iddia edilmektedir.

Post-Modern dünya insanı, çevresini ve kültürünü çoğunlukla medya sayesinde öğrendiği bilgilerle donatır. Bu bilgilerin gerçekliği, doğruluğu ve etik olup olmadığı tüm disiplinlerde büyük tartışma konusudur. Ancak tek bir gerçek vardır. O da insanın sembollerle çevrelenen yaşam alanında bu mesajlardan kaçamayacağıdır. Teknolojiyi reddedemeyen insan-kitle yani alıcı-hedef kitle bu ortamda hayatta kalmayı ve bir kazaya uğramadan yürümeyi, ilerlemeyi öğrenmek zorundadır. Burada bahsedilen kaza; iletişimde doğru kodlamayı yapamamış kaynağın ya da kodu doğru çözememiş bu nedenle doğru anlayamamış olan (insan/kurum) alımlayıcının uğrayabileceği iletişim kazalarıdır (itibar kaybı, ciddi gerçek kayıplar ya da komik/trajikomik duruma düşme vb.).

Coğrafi olarak olmasa da kültürel olarak gitgide küçük bir köy haline gelen dünyada hem uluslararası göçler hem de teknoloji ve İnternetin hemen her kültürde ulaşılabilir olması, simge ve sembollerle iletişim konusunda uzmanlaşmayı son derece gerekli hale getirmiştir. Sembolleri bilmeyenlerin sonu kazadır. Burası metaforlarla konuşulan post-modern bir dünyadır ve iletişimde uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Bu çalışmada; insanların doğru iletişim kurabilmesi ve sosyalleştikleri ortamlarda daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için, sık kullanılan simgesel iletişim kodlarını bilmenin ve öğrenmenin gerekliliği (zorunluluğu) anlatılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Simgesel iletişim, kod çözme, medya ve iletişim kazaları


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.