Duygusal Tükenmişlik ve Kurumsal Adalet İlişkisi: Özel Bir Hastanede Görev Yapan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma

Özlem GÜLLÜOĞLU IŞIK

Abstract


Yoğun rekabetin yaşandığı piyasa koşullarında örgütleri ayakta tutacak unsurlardan biri de örgütsel adalet kavramıdır. Çalışanlara yönelik adaletli tutum, onların stres, çatışma ve tükenmişlik düzeylerinin kontrolünde önemli ölçüde etkilidir. Bu araştırmada, çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki muhtemel ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır. Örgütsel adalet kavramı dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet alt boyutları ile incelenirken; tükenmişlik sendromu duygusal tükenmişlik boyutu ile ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemini Kayseri ilinde hizmet veren özel bir hastanenin hemşireleri oluşturmaktadır. Araştırmada yüz-yüze anket yöntemi kullanılarak 210 çalışanla araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, örgütsel adaletin alt boyutları ile duygusal tükenmişlik arasındaki muhtemel ilişki esas alınarak kurgulanan araştırma soruları ve hipotezler analiz edilmiştir.

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Adalet Boyutları, Tükenmişlik Sendromu, Duygusal Tükenmişlik


 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.