Yaratıcı Endüstriler Ve Dijital Gelecek Stratejileri

Şafak Erkayhan

Abstract


Günümüzde dünya ekonomisinin değişen dinamikleri yaratıcı endüstriler ve yaratıcı ekonomiler konseptini ortaya koymuştur. Bir yandan imalat sanayine dayanan bir ekonomik modelden hizmet sektörüne dayanan bir modele geçiş, öte yandan teknolojik alanda yaşanan gelişmeler yeni olgular ortaya koymaktadır. Pek çok ülke yaratıcı endüstrilerini geliştirmek üzere srateji planları geliştirmekte ve uygulamaya koymaktadır. Diğer yandan dijital medya yaşamın her alanında yer ederek değişiklikler ve yenilikler etirmektedir. Bu inceleme, yaratıcı endüstrileri dijitalleşme, yaratıcılık ve ekonomi bağlamında ele almakta, bu alanda öncü ülkelerin verilerini ve stratejilerini inceleyerek, Türkiye’de dijital geleceğin stratejik olarak planlanması gerekliliğine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Endüstriler, Dijital Yaratıcılık, Dijital Ekonomi, Dijital Medya


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.