Kitle İletişim Araçları İle Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyetinin Kapsam Ve Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa Temel, Ömer Faruk Koçak

Abstract


İfade özgürlüğü bireyin özgürce düşünce edinebilmesi ve düşüncelerini bağımsız bir şekilde paylaşabilmesi sürecini ifade eder. İfade özgürlüğü yasalar çerçevesinde koruma altına alınmakla birlikte, bu özgürlüğün sınırları belirlenmiş; bu sınırların aşılması durumunda hangi yaptırımların uygulanacağı da hukuk metinlerinde belirtilmiştir. Bu bağlamda, kitle iletişim araçları ile düşünceyi ifade etme özgürlüğü de belirli sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Özellikle ifade özgürlüğünün; kişi haklarının zedelenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve kamu düzeninin bozulması gibi durumlarda sınırlandırılabileceği uluslararası ve ulusal hukuk metinlerinde belirtilmiştir. Dolayısıyla kitle iletişim araçlarına erişimin bazı durumlarda kısa süreli engellenmesinin temel sebebi de, bu araçlar vasıtasıyla suç işlenmesidir. Çalışmada da, ifade özgürlüğü kavramının teorik çerçevesine, bu özgürlüğün sınırları ile birlikte; kitle iletişim araçları üzerinden bireyin suç işlemesi halinde hangi düzenlemelerin göz önüne alınacağı ya da alınması gerektiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşünce ve İfade Özgürlüğü, Kitle İletişim Araçları, Yasal Düzenlemeler, Sosyal Medya


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.