SİNEMADA ANALİTİK MİNİMALİZM ÖRNEĞİ: GECE

Ala Sivas Gülçür

Abstract


Özet: Aşırı yalınlığı savunarak tüketim kültürüne karşı yeni bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlayan minimalizm 60’lı yıllarda Amerika’da yaygınlaşır. “İçeriği en aza indirgenmiş” anlamındaki “minimal” terimi ilk olarak resim ve heykel sanatında kullanılır. Ardından kavram, resimden hareketle sinemada kurgu veya kamera hareketleri gibi sinemasal araçların aza indirgendiği filmler için gündeme gelir. András Bálint Kovács, geç modern dönem boyunca sanat filmi yönetmenlerini etkilemiş olan stillerden minimalist eğilimi metonimik, analitik ve dokunaklı olmak üzere üç başlıkta tanımlar. Bu eğilimlerden analitik minimalizm ifadesini Michelangelo Antonioni’nin Yeni İtalyan Sineması döneminde çektiği filmler için kullanır. Analitik kavramını  kullanmasındaki birinci sebep yönetmenin geometrik düzenlemelere olan eğilimidir. Diğer sebep ise, Antonioni’nin biçimin farklı boyutlarını ikiye ayırmasıdır: Bir yanda arka plan ve karakterler, diğer yanda ise olay örgüsü ve izleyicinin zamanı denetlemesi söz konusudur. Bu çalışmada, Kovács’tan hareketle bir analitik minimalizm örneği olarak Antonioni’nin Gece (1961) filminin analizi yapılmıştır. Öncelikle analitik minimalizmin dinamikleri ve Yeni İtalyan Sineması bağlamında yönetmenin izlediği özgün modernist üslup açıklanmıştır. Filmin, öyküsünün ardından, Kovács’ın analitik minimalist eğilime dair öne sürdüğü geometrik düzenlemeler, ruhsal manzara sorusu ve tersine çevrilmiş dramatik inşa gibi dinamikler ışığında analizi yapılmıştır. 


Anahtar Kelimeler: Minimalizm, Analitik Minimalizm, Michelangelo Antonioni, Yeni İtalyan Sineması,
Gece


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.