FENOMENOLOJİK BİR KAVRAM OLARAK KENDİLİK VE SOSYAL AĞLARDA KENDİLİK SUNUMU İLE NARSİSTİK EĞİLİMLER İLİŞKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ (İ.Ü.İ.F.) ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA

Yıldız Dilek Ertürk, Tuğçe Ertem ERAY

Abstract


Günümüzde sosyal ağ siteleri en popüler iletişim araçları arasında yer almaktadırlar. Bu araçlar aracılığıyla bireyler kişisel bilgilerini, fotoğraflarını kendi sayfalarında paylaşma imkanına sahip olmaktadırlar. Goffman’ın benlik sunumu teorisine göre, birbirini tanımayan kişiler birbirlerine birtakım bilgiler ileterek tanışırlar ve birbirleri hakkında belli izlenimler edinirler. Bu yazı çerçevesinde benlik ve narsisizm tanımlanırken narsistik göstergelerle sosyal ağlarda kendini sunma ilişkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için İletişim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanımları, kendini sunma amacıyla sosyal ağları ne ölçüde ve amaçla kullandıkları, (kendini sunma amacıyla ne amaçla yazıyor) narsisizm ölçeği sonuçları ile (ve olursa daha anlaşılır) sosyal ağ kullanım alışkanlıkları uygulanan bilgi formu ile karşılaştırmalı olarak tartışılmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış, narsisizm ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemek için ‘Korelasyon’ analizi uygulanmıştır. Katılımcıların araştırma yapmak, gündemi takip etmek, e-mail alışverişi, ve oyun-eğlence amacıyla interneti kullandıkları, internete hemen hemen her gün girdikleri ve sosyal ağları %97,3’ünün kullanmakta olduğu tesbit edilmiştir. Kendini ifşa, duygusal ifşa, ilgi çekme ve gerçek ve gizli kişilik özellikleri birlikteliğine bakılan çalışmada, en çok fotoğraf paylaştıkları saptanan örneklem grubunun narsistik dışa vurumları arttıkça sosyal ağlarda paylaşımda bulunma oranlarının artmakta olduğu ortaya konmuştur.  

Anahtar kelimeler: Sosyal Ağlar, Erving Goffman, benlik(kendilik), Narsisizm


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.