Sinemada Yakın-Plan Körleştirir mi Netleştirir mi: 'Rosetta' ve 'Mavi En Sıcak Renktir' Filmlerinde Yüz’ün Farklı Etkileri

Elif Demoğlu

Abstract


Sinemada Yakın-Plan seyircinin bakışını detaylandırır, yönlendirir. Yüzün odak noktası olması ile yüz
dışındaki her şey önemini yitirir sadece ifade ve karakterin iç dünyası önem kazanır. Bu durum özdeşleşmeyi de
destekleyen bir araç gibi görünmektedir. Yakın-Planın sağladığı yakınlık ve samimiyet duygusu diğer yandan bir
aldatmaca olarak da ele alınabilir. Karakterin duyguları dışındaki her şeyi önemsizleştirmesiyle körleştirici,
sınırlayıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Bu çalışmada Yakın-Planı baştan sona bir anlatım dili olarak tercih eden
‘Rosetta’ ve ‘Mavi En Sıcak Renktir/Adele’in Hayatı’ filmlerinde Yakın-Planın anlatım dili üzerine ve seyircinin
karakter ile özdeşleşmesi konusunda farklı etkileri karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yakın-Plan, Yakın-Plan Sineması, yüz, tehdit, samimiyet.

Full Text:

PDF

References


Abisel, N. (2006) Sessiz Sinema, Ankara:DeKi

Ades D., Baker S. (2009) Close-up, Edinburg: Fruitmarket Gallery.

Arijon D. (1995) Film Dilinin Grameri 1, İstanbul: Kavram Yayınları, 2. Basım.

Arnheim, R. (2010) Sanat Olarak Sinema, İstanbul: Hil Yayınları.

Aumont, J. (2003) ‘The Face in Close-up’ in ‘The Visual Turn: Classical Film Theory and Art History’ ed. Angela

Dalle Vacche, Rutgers The State University.

Balazs, B. (2013). Görünen İnsan, İstanbul: Say Yayınları.

Biro, Y. (2001) Sinemada Zaman, İstanbul: Doruk Yayınları.

Bonitzer, P. (2006) Kör Alan Dekadrajlar, İstanbul: Metis Yayınları.

Bordwell D., Thompson K. (2009) Film Sanatı, Ankara: DeKi.

Deleuze, G. (2014) Hareket-İmge Sinema 1, İstanbul: Norgunk.

Doane, M.A. (2003) ‘The Close-up: Scale and Detail in the Cinema’, in Differences: A Journal of Feminist

Cultural Studies, Volume 14, No: 3, Fall.

Dmytryk E. (1990) Sinemada Yönetmenlik, İstanbul: Afa Yayınları.

Epstein J. (1977) 'Magnification and Other Writings', October 102, Vol.3 Spring, MIT Press.

Gunning T. (1989) “The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde.” in Early Film,

ed. Thomas Elsaesser and Adam Barker, British Film Institute.

Kuhn A., Westwell G.,(2012) (ed.) A Dictionary of Film Studies Oxford:Oxford University Press

Leppert R. (2002) ‘Sanatta Anlamın Görüntüsü’ İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Mascelli J.(2002) Sinemanın 5 Temel Öğesi, İstanbul: İmge Kitabevi.

Onaran A.Ş. (1994) Sessiz Sinema Tarihi, Ankara: Kitle Yayınları

Persson, P. (1998) 'Towards a psychological theory of close-ups: experiencing intimacy and threat', Kinema: A

Journal for Film and Audiovisual Media.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.