GÜNDELİK YAŞAMDA İNTERNET VE SOSYAL AĞLARI KULLANIM PRATİKLERİ: KUZEY KIBRIS VAKA İNCELEMESİ∗

Nuran Öze

Abstract


İnternet ve sosyal medya son yıllarda sosyal bilimcileri oldukça meşgul eden konular arasındadır. Teknoloji kullanımının gündelik yaşamla iç içe geçmiş olması ve teknolojik aygıtlara ve internete ulaşım olanakları olan bireylerin yaşamlarıyla teknolojiyi her geçen gün artarak içselleştirmesi incelemeye değer konulardır. Çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta yaşam süren insanların gündelik yaşamda internet ve sosyal ağları kullanım pratikleri; sıklığı, amaçları, kullanılan sosyal medya ve ücretsiz haberleşme ağları, sosyal medyada görünürlülük düzeyleri, akış ve olaylar karşısında tepkilerini yansıtma düzeyleri, haber takibi, Teknoloji kullanımında kuşaklar arası farklılıklar / benzerlikler incelenmesi amaçlanmaktadır. Kuzey Kıbrıs Devlet Planlama Örgütü (DPÖ)’nün bu konularla ilgili araştırmaları olmamasından ve ülkede bulunan birkaç araştırma şirketinin daha çok seçim dönemlerinde kamuoyu yoklaması yapmak üzere faaliyet göstermesinden resmi verilere dayanmak mümkün değildir. İhtiyaç olunan verileri elde etmek için Kuzey Kıbrıs’ta yaşam süren bireylerin internet ve sosyal ağları kullanımı hakkında yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 118 kişiye anket uyarlanmıştır. Örneklem rasgele seçilmiştir. Veriler SPSS 21 aracılığıyla kodlanmıştır. Sonuçlar nicelik ve nitelik olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada Kuzey Kıbrıs’ta yaşam süren farklı yaş gruplarından bireylerin gündelik yaşamlarında internet, sosyal medya ve yeni medyayı sıklıkla kullandıkları ve bunun gündelik yaşam pratiklerini değiştirdiği, farklı kuşakların sosyal medyayı kullanım amacı ve kullandıkları sosyal medya mecraları değişiklik gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gündelik yaşam, kuşak, internet, sosyal medya, Kuzey Kıbrıs 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.