Author Details

Öztürk, Esra, Toros Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Mersin

  • Vol 7, No 12 (2020) - Articles
    Kapitalizmde Rıza Aracı Olarak Tüketim: “Good Bye Lenın!” Filminin Gramscı’nın Hegemonya Kavramı Bağlamında Analizi
    Abstract  PDF