Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3 (2015) Academıcıans’ Use Of Socıal Medıa Tools For Educatıon: An Assessment On Communıcatıon Facultıes In Turkey And In Baltıc Countrıes Abstract   PDF
Feride Akım
 
Vol 2, No 2 (2015) Bir Kavram ve Meslek Olarak Halkla İlişkileri Eleştirel Ekonomi Politik Perspektiften Analiz Etmenin Gerekliliği Abstract   PDF
Tülin Sepetci
 
Vol 2, No 3 (2015) Bir Postmodern İntiharın Ardından Ekşi Sözlük'te Kanaatlerin Oluşumu Ve Grupların Biçimlenme Süreçleri Abstract   PDF
Sarphan Uzunoğlu
 
Vol 3, No 4 (2016) BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK İNTERNET YAYINCILIĞI: AHSEN TV ÖRNEĞİ Abstract   PDF
Dila Naz Madenoğlu
 
Vol 3, No 4 (2016) BİR UÇAK YOLCULUĞUNDA KÜRESEL KÖYÜ YENİDEN İZLEMEK: YENİ İLETİŞİM VE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ, KÜRESEL HABER VE KÜRESEL KAMUSAL ALANIN OLUŞUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Abstract   PDF
Serhat Kaymas
 
Vol 1, No 1 (2014): December Çağdaş Haber Florasında Bir Katılım Gerçeği Olarak Çevrimiçi Videolar Abstract   PDF
Sedat Özel
 
Vol 2, No 3 (2015) Content Analysıs Of Job Postıngs On Employees In The Fıeld Of Socıal Medıa: Case Of London And Istanbul Abstract   PDF
Mikail BAT, Melodi ERKAN
 
Vol 2, No 3 (2015) Demokratik Bir Çıkış Yolu Olarak Sivil İtaatsizlik İçin Şiddet Olgusu Ve Hukuksuzluk Paradoksu Abstract   PDF
Ahmet Ayhan, Fatma Çakmak
 
Vol 1, No 1 (2014): December Dijital Aktivizmin Bir Türü Olarak Hacktivizim ve “RedHack” Abstract   PDF
Ceren Yeğen
 
Vol 2, No 3 (2015) Dijital Ortamda Aktivizm: Online İmza Kampanyalarına Katılım Davranışlarının İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) Abstract   PDF
Berkant Yılmaz, Güher Dündar, Taala Oskay
 
Vol 3, No 4 (2016) DÜŞÜNCELERİN DIŞAVURUMU OLARAK MODA DÜNYASI: İLETİŞİMSEL KODLARA YANSIYAN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Abstract   PDF
Ahmet Ayhan, Murat Birol
 
Vol 2, No 3 (2015) Duygusal Tükenmişlik ve Kurumsal Adalet İlişkisi: Özel Bir Hastanede Görev Yapan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Özlem GÜLLÜOĞLU IŞIK
 
Vol 3, No 4 (2016) DYSTOPIAN TUNES: ROLE OF MUSIC IN CREATING ATMOSPHERE WITHIN THE CONTEXT OF “REPO! THE GENETIC OPERA” Abstract   PDF
Volkan Erol, Gülin Terek Ünal, Dila Naz Madenoğlu
 
Vol 1, No 1 (2014): December Editör'ün Mesajı Abstract   PDF
Celalettin Aktaş
 
Vol 2, No 2 (2015) Editörün Mesajı Abstract   PDF
Celalettin Aktaş
 
Vol 2, No 3 (2015) Editörün Mesajı Abstract   PDF
Celalettin Aktaş
 
Vol 3, No 4 (2016) Editörün Mesajı Abstract   XML
Celalettin Aktaş
 
Vol 3, No 5 (2016) Editörün Mesajı Abstract   PDF
Celalettin Aktaş
 
Vol 3, No 4 (2016) FENOMENOLOJİK BİR KAVRAM OLARAK KENDİLİK VE SOSYAL AĞLARDA KENDİLİK SUNUMU İLE NARSİSTİK EĞİLİMLER İLİŞKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ (İ.Ü.İ.F.) ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Abstract   PDF
Yıldız Dilek Ertürk, Tuğçe Ertem ERAY
 
Vol 3, No 4 (2016) GAZETECİLERİN SOSYAL MEDYAYI HABER KAYNAĞI OLARAK KULLANIMI: MEDYA PROFESYONELLERİNİN BAKIŞ AÇILARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Abstract   PDF
İzzet Taşkıran, Ali Murat Kırık
 
Vol 3, No 5 (2016) GENÇLER NEDEN SNAPCHAT KULLANIYOR KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA Abstract   PDF
Tolga Kara
 
Vol 2, No 2 (2015) Global Köy ve Kültürel Emperyalizm: Küreselleşme Bağlamında Enformasyon Bağlamına Bakış Abstract   PDF
Oylum Tanrıöver, Serkan Kırlı
 
Vol 3, No 5 (2016) GÜNDELİK YAŞAMDA İNTERNET VE SOSYAL AĞLARI KULLANIM PRATİKLERİ: KUZEY KIBRIS VAKA İNCELEMESİ∗ Abstract   PDF
Nuran Öze
 
Vol 1, No 1 (2014): December Halkla İlişkilerde Stratej Sorun Yönetiminin İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Aybike Pelenk Özel, Nuray Yılmaz Sert
 
Vol 3, No 4 (2016) I AM A STRANGER HERE, I AM FOREIGNER: WELL THEN WHERE AM I FROM? Abstract   PDF
Hasan Gürkan
 
1 - 25 of 62 Items 1 2 3 > >>