Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 8 (2018): June 2017 Başkanlık Sistemi Referandumu Sürecinde Viral Reklam Kullanımı Abstract   PDF
Meltem Özel, Onur Karakaş
 
Vol 7, No 13 (2020) A Study to Understand Factors Affecting Social Network Usage Abstract   PDF
Kemal Elciyar
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Academıcıans’ Use Of Socıal Medıa Tools For Educatıon: An Assessment On Communıcatıon Facultıes In Turkey And In Baltıc Countrıes Abstract   PDF
Feride Akım
 
Vol 5, No 8 (2018): June Alan Olarak Dijital Oyun, Çocuk Eyleyiciler ve Tahakküm: Clash of Clans Oyunu Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Serhatcan Yurdam
 
Vol 7, No 13 (2020) Anaakım Medya Karşısında Alternatif Medya Yayıncılığı: Ünsal Ünlü’nün “Patronsuz” Programı Örneği Abstract   PDF
Erdal Dağtaş, Turancan Şirvanlı
 
Vol 8, No 14 (2021) Baudrillard ve Basın: Fraktal Yaşamda Gösterinin Yeniden-Üretimi Abstract   PDF
Eren Ekin Ercan
 
Vol 2, No 2 (2015): June Bir Kavram ve Meslek Olarak Halkla İlişkileri Eleştirel Ekonomi Politik Perspektiften Analiz Etmenin Gerekliliği Abstract   PDF
Tülin Sepetci
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Bir Postmodern İntiharın Ardından Ekşi Sözlük'te Kanaatlerin Oluşumu Ve Grupların Biçimlenme Süreçleri Abstract   PDF
Sarphan Uzunoğlu
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK İNTERNET YAYINCILIĞI: AHSEN TV ÖRNEĞİ Abstract   PDF
Dila Naz Madenoğlu
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE BİR UÇAK YOLCULUĞUNDA KÜRESEL KÖYÜ YENİDEN İZLEMEK: YENİ İLETİŞİM VE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ, KÜRESEL HABER VE KÜRESEL KAMUSAL ALANIN OLUŞUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Abstract   PDF
Serhat Kaymas
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE BİREYSEL FARKLILIKLARIN SOSYAL SERMAYE OLUŞUMUNA ETKİSİ: FACEBOOK VE LINKEDIN KULLANICILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Abstract   PDF
Uğur Bakan, İlknur Aydoğdu KARAASLAN
 
Vol 7, No 13 (2020) Bourdieu Perspektifinden Sınıfsal İlişkileri Okumak: Youtuberların Simgesel Şiddetin Üretimine Etkisi Abstract   PDF
Murat Özdemir
 
Vol 1, No 1 (2014): December Çağdaş Haber Florasında Bir Katılım Gerçeği Olarak Çevrimiçi Videolar Abstract   PDF
Sedat Özel
 
Vol 8, No 15 (2021) Çizgi Romanlarda Şehir Markalama: New York Eyaletinin Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi Abstract   PDF
Ekin Beran Eğüz
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Content Analysıs Of Job Postıngs On Employees In The Fıeld Of Socıal Medıa: Case Of London And Istanbul Abstract   PDF
Mikail BAT, Melodi ERKAN
 
Vol 7, No 13 (2020) Covid 19 Pandemisi Sürecinde Ramazan Bayramı’nın Bireylerde Yarattığı Tüketim Algısı Ve Davranışları Abstract   PDF
Haluk Zülfikar, Seçkin Özmen
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Demokratik Bir Çıkış Yolu Olarak Sivil İtaatsizlik İçin Şiddet Olgusu Ve Hukuksuzluk Paradoksu Abstract   PDF
Ahmet Ayhan, Fatma Çakmak
 
Vol 4, No 7 (2017): December Dijital Aktivizm Platformu Change.Org’da Başarıya Ulaşmış Kampanyalara Yönelik Bir Çalışma Abstract   PDF
Ece Karadoğan Doruk, Ayda Akbıçak
 
Vol 1, No 1 (2014): December Dijital Aktivizmin Bir Türü Olarak Hacktivizim ve “RedHack” Abstract   PDF
Ceren Yeğen
 
Vol 7, No 13 (2020) Dijital Çağda Dijital Pandemi: Türkiye’de Covid-19 Gündemi Abstract   PDF
Arif Yıldırım
 
Vol 8, No 15 (2021) Dijital Gelişmeler ve Pandemi (Covid-19 Salgını) Çerçevesinde Modern Flanörün Dönüşümü Abstract   PDF
Şule Kurt
 
Vol 8, No 15 (2021) Dijital Kapitalizm, Tüketim Kültürü ve Y Kuşağının Değişen Tüketim Davranışları Abstract   PDF
İrem Demirkaya, Emine Koyuncu
 
Vol 5, No 8 (2018): June Dijital Medyada Yayınlanan Arakan Savaş/Çatışma Fotoğraflarının Göstergebilimsel Analizi Abstract   PDF
Betül Pazarbaşı, Ebru Turanlı
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Dijital Ortamda Aktivizm: Online İmza Kampanyalarına Katılım Davranışlarının İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) Abstract   PDF
Berkant Yılmaz, Güher Dündar, Taala Oskay
 
Vol 8, No 14 (2021) Dijital Oyunlarda Biyopolitik Söylem ve Anlatı: "The Sims 4" Örneği Abstract   PDF
Ayten Bengisu Cansever, Emel Poyraz
 
1 - 25 of 173 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>