Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 5 (2016): DECEMBER KİTAPTA MARKA YERLEŞTİRME: SOKAK KEDİSİ BOB ÖRNEĞİ Abstract   PDF
Burçe Akcan
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Kitle İletişim Araçları İle Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyetinin Kapsam Ve Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Mustafa Temel, Ömer Faruk Koçak
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE KOLEZYUM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA TELEVİZYON PROGRAMLARINDA ŞİDDET EKME VE OYALAMA STRATEJİSİ Abstract   PDF
Ali Murat Kırık, Ersin Altun
 
Vol 5, No 8 (2018): June Kötü Dünyanın Tasviri Üçüncü Dünya Modernizmi ve Kış Uykusu Abstract   PDF
Göksel Aymaz
 
Vol 5, No 8 (2018): June Kullanımlar Ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Bir Sosyal Paylaşım Ağı İncelemesi: Facebook Örneği Abstract   PDF
Şeyma Yıldırım, Murat Özdemir, Ece Alparslan
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI ÇERÇEVESİNDE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRENCİLERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR ANALİZ Abstract   PDF
Ömer Özer
 
Vol 3, No 5 (2016): DECEMBER KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE TÜKETİM BAĞLAMINDA“ÖRNEK AİLE” FİLMİNİN BİR ANALİZİ Abstract   PDF
Emel Poyraz, Harun Özalp
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TÜRKİYE’NİN KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLER Abstract   PDF
Emel Poyraz, Melih Dinçer
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA KOBANİ OLAYLARININ CNN INTERNATIONAL VE CNNTÜRK’DE İNCELENMESİ Abstract   PDF
İhsan Eken
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye’deki Gsm Operatörlerinin Facebook Performansları Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Savaş KESKİN, Nural İMİK TANYILDIZI
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE LOVE MONITORING: ANALYSIS OF VALENTINE’S DAY ADVERTISEMENTS Abstract   PDF
Duygu Aydın, Burçe Akçan
 
Vol 1, No 1 (2014): December Media-Portrayed Idealized Images: Comparing ‘Male and Female’ Literature Review Abstract   PDF
Dilan Çiftçi
 
Vol 4, No 7 (2017): December Medikal/Estetik Televizyon Programlarının Muhafazakâr Kadın İzleyici Alımlamasına Yönelik Bir Etnografik Çalışma Abstract   PDF
Gülhan Gündoğdu
 
Vol 5, No 9 (2018): DECEMBER Medya Metinlerinin İnşasında İdeolojik Farklılıklar: “Süper Teşvik Paketi” Haberlerinin Söylem Analizi Abstract   PDF
Emel Arık, Hakkı Akgün
 
Vol 5, No 9 (2018): DECEMBER Medyada Arz-Talep İlişkisi: Kamu Yararı Kârlılık İkilemi Abstract   PDF
Sibel Fügan Varol, Neşe Kars Tayanç
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE MİZAH ANLAYIŞININ YENİ HALİ “CAPS”LERİ “DÜNYA TARİHİNE YÖN VEREN KİŞİLER” ÜZERİNDEN OKUMAK Abstract   PDF
Erdal Dağtaş, Ozan Yıldırım
 
Vol 3, No 5 (2016): DECEMBER NEWS FOLLOW IN PERIODS OF CRISIS Abstract   PDF
Faruk Temel, Osman Utkan
 
Vol 4, No 7 (2017): December No Time For Reading, Addicted To Scrolling: The Relationship Between Smartphone Addiction And Reading Attitudes of Turkish Youth Abstract   PDF
Esra Çizmeci
 
Vol 5, No 9 (2018): DECEMBER Onlıne Basın Bültenlerinde Halkla İlişkiler Mesaj Stratejileri: Türkiye’nin En Sevilen Markalarının Basın Bültenlerine Yönelik Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Özgür Kılınç, Ali Arıcı, Sevil Bayçu
 
Vol 4, No 7 (2017): December Online Labour Activism In Turkey: An Analysis Of The Web-Based Activism Capacities Of The Alternative Media And The Labour Unions Abstract   PDF
Fulya Şen
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE POLITICAL VIEW OF INFORMATIONALISM: SOCIAL MEDIA AND NETOCRACY Abstract   PDF
Ayşe Aslı Sezgin, Tuğba YOLCU
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE POLİTİK HALKLA İLİŞKİLER ÜRETİMİ OLARAK BÜLTEN GAZETECİLİĞİ Abstract   PDF
Neslihan Yolcu
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Profesyonel Hakemlik Bilgi Birikimi Geliştirme Sürecinde Futbol Hakemlerinin Geleneksel Ve Sosyal Medya Kullanım Pratikleri Abstract   PDF
Nimet Önür, Sefer Kalaman, Oktay Çoban
 
Vol 6, No 10 (2019) Rus Düşüncesinin Türk Sinemasındaki İzleri: Yeraltı ve Kış Uykusu Filmleri Abstract   PDF
Barış Kılınç
 
Vol 6, No 10 (2019) Selfıe: Yüzün Kaybı ve Metalaşması Bağlamında Postmodern Deneyim Abstract   PDF
Ayşe Aldemir
 
51 - 75 of 113 Items << < 1 2 3 4 5 > >>