Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE FENOMENOLOJİK BİR KAVRAM OLARAK KENDİLİK VE SOSYAL AĞLARDA KENDİLİK SUNUMU İLE NARSİSTİK EĞİLİMLER İLİŞKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ (İ.Ü.İ.F.) ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Abstract   PDF
Yıldız Dilek Ertürk, Tuğçe Ertem ERAY
 
Vol 7, No 12 (2020) Fransız Popüler Sinemasında Fransız Müslümanların Temsili Ve Kültürlerarasılığın İnşası Abstract   PDF
Engin Sarı, Lorrain KLEIN
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE GAZETECİLERİN SOSYAL MEDYAYI HABER KAYNAĞI OLARAK KULLANIMI: MEDYA PROFESYONELLERİNİN BAKIŞ AÇILARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Abstract   PDF
İzzet Taşkıran, Ali Murat Kırık
 
Vol 3, No 5 (2016): DECEMBER GENÇLER NEDEN SNAPCHAT KULLANIYOR KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA Abstract   PDF
Tolga Kara
 
Vol 7, No 12 (2020) Gerçeğin Yeniden Üretiminde Yeni Toplumsal Hareketler: Hologramas Por La Lıbertad Eylemi Örneği Abstract   PDF
İremcan Güngör
 
Vol 2, No 2 (2015): June Global Köy ve Kültürel Emperyalizm: Küreselleşme Bağlamında Enformasyon Bağlamına Bakış Abstract   PDF
Oylum Tanrıöver, Serkan Kırlı
 
Vol 3, No 5 (2016): DECEMBER GÜNDELİK YAŞAMDA İNTERNET VE SOSYAL AĞLARI KULLANIM PRATİKLERİ: KUZEY KIBRIS VAKA İNCELEMESİ∗ Abstract   PDF
Nuran Öze
 
Vol 7, No 13 (2020) Güney Afrika Sinemasının Özgürleşmesi: Apartheid Dönemi ve Sonrası Abstract   PDF
Melih Dinçer
 
Vol 5, No 9 (2018): DECEMBER Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Halkla İlişkiler Teorileri Konusundaki Eğitimi: Türkıye’dekı İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler Bölümlerinin Ders Programlarına Yönelik Bir Araştırma Abstract   PDF
Feride Akım
 
Vol 1, No 1 (2014): December Halkla İlişkilerde Stratej Sorun Yönetiminin İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Aybike Pelenk Özel, Nuray Yılmaz Sert
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE HOW TURKISH PR PROFESSIONALS AND STUDENTS USE DIGITAL RESOURCES Abstract   PDF
Erkan Saka, Barika GÖNCÜ
 
Vol 4, No 7 (2017): December Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi Filminin Mecidi Sineması Bağlamında Analizi Abstract   PDF
Hatice Gökçe
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE I AM A STRANGER HERE, I AM FOREIGNER: WELL THEN WHERE AM I FROM? Abstract   PDF
Hasan Gürkan
 
Vol 7, No 13 (2020) İçindekiler Abstract   PDF
Table of Contents
 
Vol 5, No 8 (2018): June Identifying Ideology Through Comparative Analysıs of Pakistani & Indian Newspaper Headlines Abstract   PDF
Shema Bukhari, Yosra Jarrar
 
Vol 6, No 10 (2019) İletişim Araştırmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler Üzerine Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Sevgi Kavut
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE İLETİŞİM ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ARAÇ: BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ OLARAK MÜZAKERE Abstract   PDF
Emel Poyraz, Kübra Kuruoğlu
 
Vol 6, No 10 (2019) İlgi Odaklı Yayıncılık Anlayışı Çerçevesinde Futbol Kültürünün Sosyal Medyada Sanal Özerk Alanının Oluşması: Vole Abstract   PDF
Aysel Ay
 
Vol 1, No 1 (2014): December Kadın ve Erkek Dergilerinde Eğlence İçerikli Reklamların ELM’ye Göre İçerik Analizi Abstract   PDF
İhsan Eken
 
Vol 7, No 13 (2020) Kamu Diplomasi Aracı Olarak Yurttaş Diplomasi: Türkiye’nin Uluslararası İlişkilerdeki Misyonuna Yönelik Erasmus+ Avrupa Gönüllük Programı Örneği Abstract   PDF
Ahmet Can Akgün, Dilek Paltun, Mustafa Abanoz
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE KAMU DİPLOMASİSİ AÇISINDAN KIRGIZİSTAN’DA TÜRKİYE ALGI ARAŞTIRMASI Abstract   PDF
Uğur Ünal
 
Vol 7, No 12 (2020) Kapitalizmde Rıza Aracı Olarak Tüketim: “Good Bye Lenın!” Filminin Gramscı’nın Hegemonya Kavramı Bağlamında Analizi Abstract   PDF
Esra Öztürk
 
Vol 7, No 12 (2020) Katılımcı Kültür Olgusu Bağlamında Sosyal Medya: Netnografik Bir Analiz Abstract   PDF
Şükriye Eren Çetin, Ahmet Ayhan
 
Vol 2, No 2 (2015): June Katılımcı Kültür Tartışmaları Ekseninde Sosyal Medyada Diziler: Kardeş Payı Örneği Abstract   PDF
Selin Tüzün Ateşalp, Gülşah Başlar
 
Vol 7, No 12 (2020) Kent Ortamında Akıllı Telefon Kullanımı: Metrobüs Yolcuları Üzerine Etnografik Bir Araştırma Abstract   PDF
Sedat Erol
 
51 - 75 of 173 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>