Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 7 (2017): December Kimlik Ve Bellek Ekseninde Sosyal Medya Anlatıları Abstract   PDF
Cemile Tokgöz
 
Vol 3, No 5 (2016): DECEMBER KİTAPTA MARKA YERLEŞTİRME: SOKAK KEDİSİ BOB ÖRNEĞİ Abstract   PDF
Burçe Akcan
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Kitle İletişim Araçları İle Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyetinin Kapsam Ve Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Mustafa Temel, Ömer Faruk Koçak
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE KOLEZYUM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA TELEVİZYON PROGRAMLARINDA ŞİDDET EKME VE OYALAMA STRATEJİSİ Abstract   PDF
Ali Murat Kırık, Ersin Altun
 
Vol 5, No 8 (2018): June Kötü Dünyanın Tasviri Üçüncü Dünya Modernizmi ve Kış Uykusu Abstract   PDF
Göksel Aymaz
 
Vol 5, No 8 (2018): June Kullanımlar Ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Bir Sosyal Paylaşım Ağı İncelemesi: Facebook Örneği Abstract   PDF
Şeyma Yıldırım, Murat Özdemir, Ece Alparslan
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI ÇERÇEVESİNDE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRENCİLERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE BİR ANALİZ Abstract   PDF
Ömer Özer
 
Vol 3, No 5 (2016): DECEMBER KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE TÜKETİM BAĞLAMINDA“ÖRNEK AİLE” FİLMİNİN BİR ANALİZİ Abstract   PDF
Emel Poyraz, Harun Özalp
 
Vol 7, No 13 (2020) Küresel ve Ulusal Etkiler Ekseninde TBMM’nin 100’üncü Yılı Medya Yansımalarının Analizi Abstract   PDF
Serkan Bulut
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TÜRKİYE’NİN KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLER Abstract   PDF
Emel Poyraz, Melih Dinçer
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA KOBANİ OLAYLARININ CNN INTERNATIONAL VE CNNTÜRK’DE İNCELENMESİ Abstract   PDF
İhsan Eken
 
Vol 7, No 13 (2020) Küreselleşmenin Üretim Pratikleri Açısından Türk Dramalarına Etkileri Abstract   PDF
Atacan Şimşek, Seçkin Özmen
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye’deki Gsm Operatörlerinin Facebook Performansları Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Savaş KESKİN, Nural İMİK TANYILDIZI
 
Vol 7, No 13 (2020) Kurumsal Markaların Futbol Kulüpleri İsim Sponsorluğunun Taraftarlar Üzerindeki Etkileri Abstract   PDF
Cengiz Erdal, Sinem Güler
 
Vol 8, No 15 (2021) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mu, Marka Aktivizmi Mi? Markaların Söylemleri Üzerinden Bir Analiz Abstract   PDF
Ahsen Yalın
 
Vol 7, No 13 (2020) Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Tüketici-Firma Özdeşleşmesi, Marka Prestiji ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki Abstract   PDF
Hilal Özden Özdemir Çakır
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE LOVE MONITORING: ANALYSIS OF VALENTINE’S DAY ADVERTISEMENTS Abstract   PDF
Duygu Aydın, Burçe Akçan
 
Vol 7, No 12 (2020) Lüks Endüstrisinde İntikam Alışverişi Kavramına Genel Bir Bakış Abstract   PDF
Gözde Öymen
 
Vol 6, No 11 (2019) Magazin Haberlerinin Okurlarının Kadına Bakış Açısı Üzerindeki Etkileri Abstract   PDF
Mehmet Emin BEGTİMUR, Nurşen MAZICI
 
Vol 7, No 12 (2020) Marka Maskotu Olarak Üniversite Maskotu Ve Göstergebilimsel Yöntemle Çözümlenmesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi Boğa Maskotu Örneği Abstract   PDF
Erdem Tatlı, Gurur Öyküm Güven
 
Vol 8, No 14 (2021) Markaların Sosyal Medya Platformlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları: GSM Sektöründe Faaliyet Gösteren Markalar Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Hatun Boztepe Taşkıran, Ezel Türk
 
Vol 1, No 1 (2014): December Media-Portrayed Idealized Images: Comparing ‘Male and Female’ Literature Review Abstract   PDF
Dilan Çiftçi
 
Vol 4, No 7 (2017): December Medikal/Estetik Televizyon Programlarının Muhafazakâr Kadın İzleyici Alımlamasına Yönelik Bir Etnografik Çalışma Abstract   PDF
Gülhan Gündoğdu
 
Vol 5, No 9 (2018): DECEMBER Medya Metinlerinin İnşasında İdeolojik Farklılıklar: “Süper Teşvik Paketi” Haberlerinin Söylem Analizi Abstract   PDF
Emel Arık, Hakkı Akgün
 
Vol 5, No 9 (2018): DECEMBER Medyada Arz-Talep İlişkisi: Kamu Yararı Kârlılık İkilemi Abstract   PDF
Sibel Fügan Varol, Neşe Kars Tayanç
 
76 - 100 of 173 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>