Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 10 (2019) Sosyal Medyada Dijital Yerlilerin Sinema Haberlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Ali Murat Kırık, Ersin Kozan
 
Vol 8, No 14 (2021) Sosyal Medyada İçerik Pazarlaması: Boyner Grup Youtube Kanalı Örneği Abstract   PDF
Tuğçe Boran
 
Vol 8, No 14 (2021) Sosyal Sorumluluk Projelerine Neoliberalizm ve Sosyal Devlet Bağlamında Eleştirel Bir Bakış Abstract   PDF
Gülhanım Biter, Nihal Kocabay Şener
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE SPACE FOR PUBLIC CONTRIBUTION/OPINION PROVIDED BY THE LOCAL NEWSPAPERS - A CRITICAL STUDY Abstract   PDF
Arup Guchhait, Tapati Basu, Tushar Kanti Ghara
 
Vol 7, No 13 (2020) Tarihçi Sinemayı Keşfediyor: Sinema, Tarihçiler Tarafından Nasıl Değerlendirilmeli? Abstract   PDF
Mustafa Furkan Ulusoy
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE TECHNOPHILE INDIVIDUAL IN SOCIETY: EXAMPLES FROM CINEMA TO TECHNIUM Abstract   PDF
Özgür Çalışkan
 
Vol 8, No 14 (2021) Televizyon Reklamlarındaki Marka Maskotların Nöropazarlama Yöntemlerinden Galvanik Deri İletkenliği ve Yüz (İfade) Kodlama Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Abstract   PDF
Özgül Dağlı, Tuğba Akboz Uluç
 
Vol 5, No 8 (2018): June Televizyonda Yayınlanan Ve Ana Teması Şiddet Olan Çizgi Filmlerin İçerik Analizi Abstract   PDF
Betül Pazarbaşı
 
Vol 2, No 2 (2015): June The Decline of Public Broadcasting in France? Abstract   PDF
Catherine Ghosn
 
Vol 1, No 1 (2014): December The Effect of Corporate Reputation on Buying Behaviour and Brand Royalty: a Research on Shell & Turcas Corporation Abstract   PDF
Gülay Öztürk, Hilal Özdemir Çakır
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER The Habits of Online Newspaper Readers in India Abstract   PDF
Pradeep Tewari
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE THE IMPORTANCE OF SUSTAINABILITY IN LUXURY BRAND MANAGEMENT Abstract   PDF
Gözde Öymen Kale, Gülay Öztürk
 
Vol 7, No 12 (2020) The Role Of Product Communıcatıon in Consumer Trust Abstract   PDF
Buket Durhan, Duygu Aydın
 
Vol 7, No 12 (2020) Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet Ve Türkiye’de Yazılı Basına Yansıması Abstract   PDF
Fikret Yazıcı, Yıldız Değer Şahbaz
 
Vol 3, No 5 (2016): DECEMBER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN DİJİTAL BÖLÜNME VE FARKLI YAKLAŞIMLAR Abstract   PDF
Emel Baştürk Akca, Buket Kaya
 
Vol 2, No 2 (2015): June Türk Basınında Bir İçerik Analizi Tartışması: Ermenek Faciası Haberleri Abstract   PDF
Sena Aydın
 
Vol 7, No 12 (2020) Türk Dizilerinin Azerbaycan Vatandaşları Üzerindeki Etkisi Ve Türkçenin Yaygınlaşmasına Katkısı Abstract   PDF
Oğuz Aktürk, Mustafa Yağbasan
 
Vol 7, No 13 (2020) Türk Sinema Tarihi Yazımında Dönemselleştirme Sorunu Abstract   PDF
Rıdvan Şentürk
 
Vol 5, No 8 (2018): June Türkiye’de Siyasi Partilerin Ve Liderlerin Demokrasi Söylemleri Abstract   PDF
A. Fulya Şen, Tülay Cengiz
 
Vol 2, No 2 (2015): June TÜRKİYE’DEKİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI’NIN BÖLGE TANITIMINDAKİ ROLÜ: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Abstract   PDF
Tanju Soytekin, Sevim Koçer
 
Vol 4, No 7 (2017): December Türkiye’deki Dergilerde QR Kod Kullanım Pratiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması Abstract
Celalettin Aktaş, Berk Çaycı, Ayşegül Elif Çaycı
 
Vol 2, No 2 (2015): June Türkiye’nin Avrupalılaşma Süreci ve Diplomasi Muhabirleri: Diplomasi Muhabirleri Türkiye’nin Avrupalılaşması ÜzerinNasıl Bir Katkı Sunabilirler?e Abstract   PDF
Serhat KAYMAS
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE ULRICH BECK: RİSK TOPLUMU – BAŞKA BİR MODERNLİĞE DOĞRU Abstract   PDF
Kasım Timur
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Yaratıcı Endüstriler Ve Dijital Gelecek Stratejileri Abstract   PDF
Şafak Erkayhan
 
Vol 7, No 12 (2020) Yas Ve Melankolide Sanal Gerçekliğin Duygulanımsal Boyutu Abstract   PDF
Burcu Kaya Erdem, Elif Karakoç
 
126 - 150 of 173 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>